22
Σεπ
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΠΟΘΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ