14
Οκτ
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Γ.Α.[ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ]

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΠΑΠΑΔΙΝΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ