16
Δεκ
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΣ -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΚ. ΠΡΟΒΑΤΑ -ΜΟΝΟΚΛΗΣΙΑΣ-Α. ΚΑΜΗΛΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ-

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΣΤΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ