10
Νοέ
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ MARKETING [16/11/2015] ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ.

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ