10
Νοέ
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ,ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.300.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Ν 3669/08

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΝΤΕΜΠΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΔΑΓΓΙΛΑ ΙΩΑΝΝΗ