03
Ιούν
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 85 ΠΑΡ3 ΤΟΥ Ν 4070/12 ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟ ΑΙΜΙΛΙΟ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ