27
Μάι
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ85 ΠΑΡΑΓΡ. 3 ΤΟΥ Ν 4070/12 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ