03
Ιούν
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΠΑΡ.4 ΤΟΥ Ν 4313/14[ΦΕΚ 261Α/17/12/2014] ΣΤΗΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ[ΤΑΧΙ]

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΚΑΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΑ