26
Μαρ
2015
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

58/2015

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας», θέτει υπόψη του Δ.Σ. τις διατάξεις του άρθρου 25 του υπό δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Νόμου «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις», που προβλέπουν την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και το από 10-3-2015 Υπόμνημα των τέως εργαζομένων στην Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης «Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας σε αυτοδιοικητικό επίπεδο», που αναλύει τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν στους Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες, γενικότερα, με την αιφνιδιαστική κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας (άρθρο 81 του Ν. 4172/2013), παραθέτει επιγραμματικά το πλαίσιο των προτάσεων των τέως Δημοτικών Αστυνόμων, και προσκομίζει σχετικό, από 2-3-2015, θετικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Ένα σημαντικό πρόβλημα που αναδύεται μέσα από την προσπάθεια επανασύστασης του πληγέντος θεσμού είναι η αποψίλωση του προσωπικού, που θα κληθεί να επανέλθει στις θέσεις του, καθώς από ένα σύνολο 2.860 εργαζομένων, κατά την εποχή της διάλυσης της Δημοτικής Αστυνομίας, 350 παρέμειναν στους Δήμους ως εξαιρέσεις που μεταφέρθηκαν σε άλλες δημοτικές υπηρεσίες, 1.543 διοχετεύθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία, 554 στα Υπουργεία, και 573 στις Φυλακές, απ’ όπου πιθανότατα δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον επιστροφής, λόγω της διαφοράς του μισθολογίου. Έτσι, το πλήθος των αρμοδιοτήτων, τις οποίες χειριζόταν και, με την επανασύστασή της, θα συνεχίσει να χειρίζεται η Δημοτική Αστυνομία, θα πρέπει να καλυφθεί από προσωπικό, το οποίο εξ αρχής είναι ελλιπές αριθμητικά. Γι αυτό, και για μια σειρά άλλων προβλημάτων και αντίστοιχων προτάσεων, καλείται να λάβει τον λόγο και να ενημερώσει σχετικά το Δ.Σ. ο παριστάμενος στην σημερινή συνεδρίαση κ. Πέτρος Παπαφίλης, εκπρόσωπος των τέως Δημοτικών Αστυνόμων.

Ο κ. Π. Παπαφίλης ευχαριστεί τον κ. Πρόεδρος για την πρόσκληση συμμετοχής στην σημερινή συνεδρίαση και για την συζήτηση του παρόντος θέματος, και διευκρινίζει ότι παρίσταται ως πρώην Πρόεδρος των Δημοτικών Αστυνόμων Θεσσαλονίκης, δηλαδή ως άτυπος εκπρόσωπος των Δημοτικών Αστυνόμων, καθώς, λόγω της διάλυσης της Δημοτικής Αστυνομίας, δεν υπάρχει πλέον θεσμική εκπροσώπηση των εργαζομένων της. Αναλύει τις προτάσεις που περιέχοντα στο διανεμηθέν σε όλα τα Μέλη του Δ.Σ. Υπόμνημα των τέως Δημοτικών Αστυνόμων, σε συνδυασμό με τις περί επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας διατάξεις του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου και τονίζει πως οποιαδήποτε προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, για να είναι βιώσιμη, θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει υπόψη τις απόψεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει πως η ΚΕΔΕ κατέθεσε συγκεκριμένο σχέδιο διάταξης, για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, ώστε οι πρώην Δημοτικοί Αστυνόμοι που σήμερα υπηρετούν στην ΕΛΑΣ να επιστρέψουν στις θέσεις τους στους οικείους Δήμους, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα και σε άλλους Δήμους, που δεν είχαν παλαιότερα Δημοτική Αστυνομία, να συστήσουν και αυτοί, εφόσον το επιθυμούν, αυτή την υπηρεσία.

Ο κ. Σ. Δανιηλίδης τονίζει πως θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν νοείται Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς Δημοτική Αστυνομία. Η Δημοτική Αστυνομία είναι μια θεμελιώδης δημοτική υπηρεσία, και όπως ένας Δήμος δεν μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά χωρίς την δική του Τεχνική Υπηρεσία, κ.λπ., έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς την δική του Δημοτική Αστυνομία. Στο παρελθόν, εξ αιτίας σειράς προβλημάτων και λανθασμένων αντιλήψεων, η λειτουργία της διολίσθησε σε μια μορφή μηχανισμού έκδοσης κλήσεων, αλλά φυσικά οι αρμοδιότητές της δεν μπορεί να αρχίζουν και να τελειώνουν στον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης οχημάτων. Ήδη από το καλοκαίρι του 2013, όταν καταργήθηκε αιφνιδιαστικά η Δημοτική Αστυνομία, οι αυτοδιοικητικοί φορείς, με επανειλημμένες ομόφωνες αποφάσεις και ψηφίσματά τους, απαιτούν την επαναφορά και ενίσχυσή της. Έτσι ζητούμε την υποχρεωτική επιστροφή όλων των Δημοτικών Αστυνόμων στις θέσεις τους, και μόνον στην περίπτωση που ορισμένοι Δήμοι, με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τους οι οποίες θα έχουν ληφθεί με αυξημένη πλειοψηφία, επιλέξουν να μην επιστραφεί σ’ αυτούς ένας αριθμός τέως Δημοτικών Αστυνόμων τους, τότε να μπορούν αυτοί να κατανεμηθούν σε άλλους όμορους Δήμους. Αυτή είναι και η απόφαση και η πρόταση της ΚΕΔΕ, δηλαδή όλοι οι Δήμοι να μπορούν να συμπληρώσουν τις θέσεις των Δημοτικών Αστυνόμων, και όσοι το επιθυμούν να έχουν την δυνατότητα να προσελκύσουν και επί πλέον προσωπικό για την κάλυψη των αυξημένων αρμοδιοτήτων. Παράλληλα, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα από την επανασύσταση της Υπηρεσίας, ή από την ένταξη κάποιου εργαζομένου σ’ αυτήν, να μην είναι επιτρεπτή η μεταφορά των εργαζομένων σε άλλες δημοτικές υπηρεσίες, με εσωτερική μετακίνηση, ή η μετάταξη σε άλλους φορείς, ενώ μετά την πάροδο αυτού του αρχικού διαστήματος να γίνεται μεν αυτή η μεταφορά ή η μετάταξη, αλλά πάντοτε με την σύμφωνη γνώμη της διοίκησης του οικείου Δήμου, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα υπάρχει η απαιτούμενη επάρκεια προσωπικού για την άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων. Τέλος, για την αρτιότερη οργάνωση της επανιδρυόμενης Δημοτικής Αστυνομίας, είναι απαραίτητη και η επαναλειτουργία των δύο Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας (Τσοτυλίου, Κονίτσης), που είχαν κλείσει με την κατάργησή της.

Ο κ. Γ. Μπουτάρης τονίζει πως το θετικό πρόσημο της επανασύστασης μετριάζεται λόγω των ελλείψεων προσωπικού που θα αναπόφευκτα θα προκύψουν. Για παράδειγμα, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, με την επανασύσταση, θα επιστρέψουν μόνον 70 Δημοτικοί Αστυνόμου, αριθμός ελάχιστος σε σχέση με τις υπάρχουσες ανάγκες. Είναι γεγονός πως, χωρίς Δημοτική Αστυνομία, υπάρχει ασυδοσία, και θα εξακολουθήσει να υπάρχει, αν η επανασύστασή της γίνει με την διαφαινόμενη υποστελέχωση και τα πολλά κενά. Οι 29 αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας δεν μπορούν να ασκηθούν με τόσο λίγο προσωπικό, ακόμη κι αν ορισμένες απ’ αυτές υποστηρίζονται και εξυπηρετούνται, ως ένα σημείο, από άλλες δημοτικές υπηρεσίες, όπως είναι η υπηρεσία καθαριότητας. Η πλήρης στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας δεν επιφέρει οικονομικές επιβαρύνσεις, γιατί η λειτουργία είναι ανταποδοτική, με την έννοια και τις προσπόρισης εσόδων από την βεβαίωση παραβάσεων, αλλά και της εξοικονόμησης πόρων από την τήρηση της δημοτικής τάξης, την αποτροπή ζημιών και φθορών, κ.λπ. Η στελέχωση αυτή πρέπει να διασφαλίζεται και διαχρονικά, με την παροχή μεν της δυνατότητας μεταπήδησης από την Δημοτική Αστυνομία σε άλλους δημοτικούς κλάδους, αλλά μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, και πάντοτε μετά από έγκριση της διοίκησης του οικείου Δήμου.

Ο κ. Γ. Τσουκνιδάς αναφέρει πως και οι περιφερειακοί Δήμοι, που δεν είχαν Δημοτική Αστυνομία, έχουν ανάγκη από την Υπηρεσία αυτή, γιατί πλέον δεν καλύπτονται από την Αγροφυλακή, όπως συνέβαινε παλαιότερα, ενώ οι τεράστιες εκτάσεις τους και πολλοί, διασκορπισμένοι στον χώρο, οικισμοί τους έχουν συνεχή ανάγκη από τις υπηρεσίες που προσφέρει η Δημοτική Αστυνομία.

Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις απόψεις των Μελών του, την ενημέρωση του κ. Π. Παπαφίλη, τις διατάξεις του άρθρου 25 του σχετικού Σχεδίου Νόμου, και τις σχετικές προτάσεις της ΚΕΔΕ,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

1.- Εκφράζει την ικανοποίηση και την επιδοκιμασία του για το γεγονός της επικείμενης επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας [: άρθρο 25 του Σχεδίου Νόμου «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις»].

2.- Επισημαίνει όμως πως δεν είναι καθόλου βέβαιο (το αντίθετο μάλιστα!) ότι θα επιστρέψει στους Δήμους το σύνολο του διασκορπισθέντος Προσωπικού, που επλήγη από τον αιφνιδιασμό του Ν. 4172/2013: έτσι, τις αρμοδιότητες της επανιδρυόμενης Δημοτικής Αστυνομίας θα κληθεί να ασκήσει πολύ λιγότερο Προσωπικό απ’ αυτό που υπηρετούσε πριν από την κατάργησή της, γι αυτό και είναι απολύτως απαραίτητο να διασφαλιστεί όχι απλώς η επανασύσταση, αλλά και η επαναστελέχωση (και ενίσχυση) της ως άνω θεμελιώδους δημοτικής υπηρεσίας.

3.- Θεωρεί δε αυτονόητο πως προς την κατεύθυνση αυτή θα κινηθεί και η τελική διαμόρφωση των σχετικών διατάξεων, με τις οποίες και θα αποκατασταθεί η συντελεσθείσα σε βάρος της Τ.Α. αδικία.

4.- Η απόφαση αυτή να σταλεί στον κ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τους κ.κ. Αναπληρωτές Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Προστασίας του Πολίτη, και να κοινοποιηθεί στους κ.κ. Βουλευτές της Κεντρικής Μακεδονίας, την ΚΕΔΕ και τους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας.-