26
Μαρ
2015
Eγκριση πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΙΕΚ

65/2015

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΙΕΚ», θέτει υπόψη του Δ.Σ. την από 10-3-2015 αίτηση της κ. Αικατερίνης Κιορφελέκα, απόφοιτης του Τμήματος «Δημοσιογραφία, Ρεπόρτερ και …………


APOFASH_65-15.pdf