26
Μαρ
2015
Αιτήματα και προτάσεις για διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

74/2015

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης: «Προτάσεις για την αντιμετώπιση των αδέσποτων’, υπενθυμίζει πως, στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., διεξήχθη, στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, μια κατ’ αρχήν συζήτηση για …………..


APOFASH_74-15.pdf