26
Μαρ
2015
Αίτημα για εύρυθμη λειτουργία (τοποθέτηση χημικών τουαλετών) Λαϊκών Αγορών

80/2015

Στη συνέχεια, και στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δ.Σ. το 132444/1957/18-3-2015 έγγραφο της Δνσης Λαϊκών Αγορών της ΠΚΜ, που επικαλείται την διάταξη του άρθρου 7 § 3 περ. α΄ του Ν. 4264/2014 και ανακοινώνει στους Δήμους της …………..


APOFASH_80-15.pdf