26
Μαρ
2015
Αίτημα για εύρυθμη λειτουργία (τοποθέτηση χημικών τουαλετών) Λαϊκών Αγορών

79/2015

Στη συνέχεια, και στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δ.Σ. το 144/9-3-2015 έγγραφο του Διασυνοριακού Κέντρου Υγείας Πολυκάστρου, που απευθύνεται στον κ. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, και παρουσιάζει επιγραμματικά, αλλά εύστοχα και με……….