10
Μαρ
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ 2 ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ,ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ