31
Μαρ
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 85 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ Ν 4070/12 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΤΟΥΛΟΥΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ