05
Μαρ
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ 2 ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ