03
Μαρ
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ν ΠΕΛΛΑΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΣΑΜΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΜΠΟΓΔΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ