02
Μαρ
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ -ΟΛΥΜΠΟΥ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
Επιτροπή: ΔΗΜΩΝ ΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΣΙΩΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ