27
Φεβ
2015
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α. Ν ΣΕΡΡΩΝ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΜΥΛΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ