05
Μαρ
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΚΤΗΤΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ