27
Ιαν
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LEADER ΕΔΠ.Λ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΔΕΛΗΓΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ