28
Ιαν
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ