20
Ιαν
2015
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2014-2017

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: