19
Ιαν
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΔ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΜΠΑΣΔΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ