16
Ιαν
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΙΝΤΖΕ ΝΙΚΟΛΑΟ