19
Νοέ
2014
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ Ο.Γ.Α. [ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ] ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΧΑΡΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟ