18
Νοέ
2014
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΠΟΓΕΛΗ ΑΝΕΣΤΗ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟ ΑΙΜΗΛΙΟ