17
Νοέ
2014
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΕΔ ΚΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕTΑΙΡΕΙΑΣ -ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΤΣΕΛΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ