14
Νοέ
2014
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2[ΠΡΩΗΝ ΚΕΚ]Π.Κ.Μ. ΤΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΝΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: