13
Νοέ
2014
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ,ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ-ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
Επιτροπή: ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΜΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΣΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ