24
Νοέ
2014
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧ. ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝΚΟΡΩΝΕΙΑΣ-ΒΟΛΒΗΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΤΕΜΠΩΝ[ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡ. ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ]

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ