19
Νοέ
2014
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ