24
Νοέ
2014
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ.

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΔΕ
Τακτικά Μέλη: ΜΠΟΥΣΝΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ