13
Νοέ
2014
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ