13
Νοέ
2014
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
Επιτροπή: ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΠΕΤΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ