07
Νοέ
2014
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 232 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3852/2010 [ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ] ΕΡΓΟ:ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ ΕΦΡΑΙΜ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ