12
Νοέ
2014
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ΠΔ 5/86

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Επιτροπή: ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ