29
Οκτ
2014
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΟΠΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΔΚΚ 1ηΕΙΔΙΚΗ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: 1η:ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΕΡΜΕΙΔΟΥ ΔΡΟΣΙΑ
Αναπληρωματικά Μέλη: 1η:ΖΑΚΑΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ