04
Δεκ
2020
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/113130/3420/24-11-2020)   : «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια», (ΦΕΚ Β΄ 5287/01-12-2020)

Β5044-20.pdf