27
Απρ
2020
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ , ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

539/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/25-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , και Εσωτερικών : «Καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 των έμμισθων , άμισθων υποθηκοφυλακείων , των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου , Κω – Λέρου , των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά , Θεσσαλονίκης , καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας» , (ΦΕΚ Β΄ 1587/25-04-2020)

Β1587-20.pdf