27
Απρ
2020
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ

538/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/25-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας , Υγείας , και Δικαιοσύνης : «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020» , (ΦΕΚ Β΄ 1588/25-04-2020)

Β1588-20.pdf