21
Απρ
2020
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

510/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 25763/16-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων , και Υγείας : «Παράταση ισχύος της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.23093/6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β΄ 1178) έως και τις 28.4.2020» , (ΦΕΚ Β΄ 1471/16-04-2020)

Β1471-20.pdf