09
Νοέ
2019
ΣΤΗ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΔΗΜΩΝ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΕΣΤΗ ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 9/11 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ/ΚΜ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ

Ο κ. Κυρίζογλου απευθύνοντας χαιρετισμό στους παραβρισκόμενους συναδέλφους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην υποστελέχωση των δήμων των μικρών και νησιών λέγοντας ότι η «στελέχωση των μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων με την άμεση πρόσληψη προσωπικού σε βασικές ειδικότητες (μηχανικοί, οικονομολόγοι) για τη λειτουργία των βασικών υπηρεσιών τους (τεχνικές – οικονομικές υπηρεσίες). Για να πετύχει στην πράξη αυτό απαιτούνται: γενναία αύξηση της μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωπικού, οικονομικά και άλλα κίνητρα (στέγη κλπ). Είναι ανάγκη να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για την ενίσχυση της κινητικότητας προσωπικού προς τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους. Με την εφαρμοσθείσα κινητικότητα συνέβη το αντίθετο. Πρέπει να υπάρξει νομική και κυρίως πολιτική κατοχύρωση της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης από υπηρεσίες όμορων δήμων σε συνδυασμό με την εφαρμογή των διατάξεων για τη διαδημοτική συνεργασία. Να προβλεφθεί ώστε να μπορεί να γίνει αύξηση των θέσεων των ειδικών και επιστημονικών συνεργατών.» Επί του θέματος, ο κ. Κυρίζογλου πρόσθεσε ότι «σε κάθε περίπτωση όμως, πέρα απ’ όλα τα ανωτέρω πρέπει να γίνει επανεκτίμηση του ελάχιστου κόστους λειτουργίας των Δήμων αυτών, επαναπροσδιορισμός των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ με ενίσχυση του κριτηρίου ορεινότητας ή νησιωτικότητας, εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη των ορεινών και νησιωτικών περιοχών, δημιουργία ειδικού προγράμματος έργων και προμήθειας εξοπλισμών στα πρότυπα του «ΘΗΣΕΑ».

Αναφερόμενος στο σοβαρότατο ζήτημα του μεταναστευτικού-προσφυγικού, ο κ. Κυρίζογλου τόνισε  ότι «οι Δήμοι της χώρας θα πρέπει να ενταχθούν στα όργανα και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και ένταξη των προσφυγικών πληθυσμών, προσθέτοντας ότι η κατανομή των προσφύγων στην ελληνική επικράτεια θα πρέπει να γίνει με ορθολογικά κριτήρια που θα συμφωνηθούν μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών. Όλοι μαζί πρέπει να σηκώσουμε αυτό το βάρος. Όλες οι περιοχές της χώρας, πλην της Θράκης. Ενδεικτικά κριτήρια για τη κατανομή των προσφύγων μπορεί να είναι : Kαταρχήν ο πληθυσμός και στη συνέχεια η έκταση, το περιβάλλον, η αναπτυξιακή προοπτική, το ποσοστό ανεργίας, θέματα ασφάλειας και τα οικονομικά δεδομένα. Για λόγους εθνικούς και κοινωνικούς δεν είναι δυνατόν να παραμείνει τόσο μεγάλος αριθμός προσφύγων στα νησιά μας.»