15
Οκτ
2019
ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ.

Προεδρικό Διάταγμα 94/2019 «Τροποποίηση π.δ. 75/2011 “Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας”» (ΦΕΚ Α΄ 157/11-10-2019), με το οποίο τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του Π.Δ. 75/2011 (που διέπει την εκλογή των οργάνων και την εν γένει λειτουργία της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ της Χώρας) και δρομολογούνται οι διαδικασίες για την συγκρότηση των συλλογικών οργάνων (ΚΕΔΕ, ΠΕΔ) της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιόδου 2019-2023.

Ειδικότερα:

Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας απαρτίζεται από 200 Μέλη (άρθρο 4 § 2 εδ. β΄ του Π.Δ. 75/2011).

Μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔΚΜ είναι (άρθρο 4 § 1 του Π.Δ. 75/2011):

(α) οι Δήμαρχοι των 38 Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, και

(β) Δημοτικοί Σύμβουλοι-Εκπρόσωποι των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο συνολικός αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων-Εκπροσώπων των Δήμων στην Γ.Σ. της ΠΕΔΚΜ προκύπτει με την αφαίρεση του αριθμού των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας από τον αριθμό των εδρών της Γενικής Συνέλευσης:  200-38 = 162 (άρθρο 4 § 3 του Π.Δ. 75/2011).

Οι 162 έδρες των Δημοτικών Συμβούλων κατανέμονται στους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας [με την εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 4 § 3 εδ. α΄, β΄, γ΄, δ΄ του Π.Δ. 75/2011(προφανώς τα εδ. ε΄, στ΄, ζ΄, η΄ της § 3 θα πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν ισχύουν πλέον)], ως εξής:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Μόνιμος Πληθυσμός 2011**

Μόνιμος Πληθυσμός

/ 11.606**

ακέραιο μέρος

υπόλοιπο

προσθήκη βάσει υπολοίπου

σύνολο εκπροσώπων Δημοτικών Συμβούλων

 
 

ΔΗΜΟΣ

 
 
               

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

52.127

4,491384

4

0,491384

1

5

 

ΒΟΛΒΗΣ

23.478

2,022919

2

0,022919

 

2

 

ΔΕΛΤΑ

45.839

3,949595

3

0,949595

1

4

 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

50.264

4,330863

4

0,330863

 

4

 

ΘΕΡΜΗΣ

53.201

4,583922

4

0,583922

1

5

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

325.182

28,01844

28

0,01844

 

28

 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

91.518

7,885404

7

0,885404

1

8

 

ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

101.753

8,767276

8

0,767276

1

9

 

ΛΑΓΚΑΔΑ

41.103

3,54153

3

0,54153

1

4

 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

84.741

7,301482

7

0,301482

 

7

 

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

99.245

8,55118

8

0,55118

1

9

 

ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

70.110

6,040841

6

0,040841

 

6

 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

33.673

2,901344

2

0,901344

1

3

 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

38.317

3,301482

3

0,301482

 

3

 
               

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

41.570

3,581768

3

0,581768

1

4

 

ΒΕΡΟΙΑΣ

66.547

5,733845

5

0,733845

1

6

 

ΝΑΟΥΣΑΣ

32.494

2,799759

2

0,799759

1

3

 
               

Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΙΛΚΙΣ

51.926

4,474065

4

0,474065

 

4

 

ΠΑΙΟΝΙΑΣ

28.493

2,455023

2

0,455023

 

2

 
               

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΜΩΠΙΑΣ

27.556

2,374289

2

0,374289

 

2

 

ΕΔΕΣΣΑΣ

28.814

2,482681

2

0,482681

 

2

 

ΠΕΛΛΑΣ

63.122

5,438739

5

0,438739

 

5

 

ΣΚΥΔΡΑΣ

20.188

1,739445

1

0,739445

1

2

 
               

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

25.668

2,211615

2

0,211615

 

2

 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

85.851

7,397122

7

0,397122

 

7

 

ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

15.179

1,307858

1

0,307858

 

1

 
               

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

9.182

0,791143

0

0,791143

1

1

 

ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

20.030

1,725831

1

0,725831

1

2

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

14.664

1,263484

1

0,263484

 

1

 

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

21.145

1,821902

1

0,821902

1

2

 

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

12.397

1,068154

1

0,068154

 

1

 

ΣΕΡΡΩΝ

76.817

6,618732

6

0,618732

1

7

 

ΣΙΝΤΙΚΗΣ

22.195

1,912373

1

0,912373

1

2

 
               

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

18.294

1,576254

1

0,576254

1

2

 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

16.672

1,436498

1

0,436498

 

1

 

ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

36.500

3,144925

3

0,144925

 

3

 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

22.048

1,899707

1

0,899707

1

2

 

ΣΙΘΩΝΙΑΣ

12.394

1,067896

1

0,067896

 

1

 
               

ΣΥΝΟΛΟ

1.880.297

 

143

 

19

162

 

 

 

**άρθρο 45 § 8 του Π.Δ. 75/2011:  "Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος όπου γίνεται  αναφορά στον πληθυσμό, για την περιφερειακή περίοδο 2011-2014 νοείται ο πραγματικός πληθυσμός, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 275 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και της § 12 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (Α΄87), ενώ για τις περιφερειακές περιόδους μετά το 2014 νοείται ο μόνιμος πληθυσμός, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως".

 

** ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (2011) ΦΕΚ Β΄ 698/20-03-2014, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΣΤΑΤ ΓΠ-191/18-03-2014 "Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465/Β/28-12-2012) και θέμα <<Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας>>".

 

**  Σύνολο Μόνιμου Πληθυσμού 38 Δήμων: 1.880.297 / 162 έδρες = 11.606,77

     Εκλογικό Μέτρο (το ακέραιο μέρος του πηλίκου) = 11.606

 

Η θητεία των ως άνω Εκπροσώπων, ως Μελών της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ, διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο και μέχρι την εκλογή νέων εκπροσώπων.

Εντός 20 (είκοσι) ημερών από την δημοσίευση του Π.Δ. 94/2019 (ΦΕΚ Α΄ 157/11-10-2019), δηλαδή μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019, κάθε Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τους Εκπροσώπους του (Δημοτικούς Συμβούλους) στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΚΜ (άρθρο 9 § 1 του Π.Δ. 75/2011 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 1 του Π.Δ. 94/2019, άρθρο 3 § 2 του Π.Δ. 94/2019).

Η εκλογή των Εκπροσώπων διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 §§ 2-10 του Π.Δ. 75/2011 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 1 του Π.Δ. 94/2019.

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής για την ανάδειξη των εκπροσώπων των Δήμων στην Γ.Σ. της ΠΕΔΚΜ, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ως Δήμαρχος της έδρας της Περιφέρειας, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2019, με πρόσκλησή του, θα συγκαλέσει, υπό την προεδρία του, την Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΚΜ, για την ανάδειξη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔΚΜ καθώς και για την εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων-Εκπροσώπων της ΠΕΔΚΜ στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ.

Παρακαλούμε, συνεπώς, για την σύγκληση των Δημοτικών Συμβουλίων σας, την εκλογή των Εκπροσώπων των Δήμων σας στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΚΜ και την άμεση αποστολή στην ΠΕΔΚΜ των οικείων πρακτικών εκλογής μαζί με την γνωστοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας των Εκπροσώπων σας

Για κάθε σχετική διευκρίνιση, υποστήριξη κ.λπ. η Υπηρεσία της ΠΕΔΚΜ βρίσκεται πάντοτε στην διάθεσή σας.-

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ

Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης