21
Οκτ
2019
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

 

Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 19.10.19 η υπογραφή του Σύμφωνου Συνεργασίας μεταξύ της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη» και φορέων για τον επίσημο εγκαινιασμό ενός Παγκόσμιου Δικτύου Βυζαντινών Πόλεων, με σκοπό την ανάπτυξη στενής συνεργασίας στον πολιτιστικό, τουριστικό και οικονομικό τομέα. Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι και η ανάδειξη της ταυτότητας της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της ΑΜΚΕ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) υπέγραψε ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος εκπροσώπησε την ΚΕΔΕ και τον πρόεδρο της κ. Γεώργιο Πατούλη Περιφερειάρχη Αττικής.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό μνημείο της Θεσσαλονίκης τη Ροτόντα, παρουσία και του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, ιεραρχών, πολιτικών κλπ. Στο σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Κυρίζογλου είπε: «Παναγιώτατε πάντοτε τίθενται διαχρονικά το ερώτημα γιατί το Βυζάντιο; Μεταξύ άλλων, θα μπορούσε να δώσει κανείς τις εξής πειστικές απαντήσεις. Γιατί είναι το κράτος το πρώτον πιστεύσαν εις τον Δεσπότην Χριστόν. Γιατί Βυζάντιο είναι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η εξελληνισμένη και εκχριστιανισμένη με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη και αντιστρόφως».