06
Ιούν
2019
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ 38 ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 συμμετείχαν συνολικά 211 συνδυασμοί, έναντι των 177 το 2014

Από τους 211 συνδυασμούς μόνο 5 δεν κατάφεραν να καταλάβουν έδρα σε Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ από τους 206 που συμμετέχουν στα 38 Δημοτικά Συμβούλια, οι 45 διαθέτουν μόνον μία (1) έδρα ο καθένας

       Περισσότεροι από 211 συνδυασμοί συμμετείχαν στις δημοτικές εκλογές του 2019 στους 38 Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, από τους οποίους μόνο οι 5 δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν έδρα σε Δημοτικό Συμβούλιο. Αντίστοιχα, στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014, συμμετείχαν 177 συνδυασμοί και από αυτούς 11 δεν είχαν πετύχει να καταλάβουν έδρα.

        Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), από τους 206 συνδυασμούς, που συμμετέχουν στα 38 Δημοτικά Συμβούλια, οι 45 διαθέτουν μόνον μία (1) έδρα ο καθένας στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

Από τους 45 συνδυασμούς με μονοεδρική εκπροσώπηση, οι 21 έχουν καταλάβει την μοναδική του έδρα ο καθένας, μόνον με το υπόλοιπο των ψήφων του (χωρίς να συγκεντρώνουν το αντίστοιχο, για τον Δήμο τους, εκλογικό μέτρο, – το εκλογικό σύστημα του «Κλεισθένη» αποδίδει έδρα, βάσει υπολοίπων, σε όλους τους συνδυασμούς, είτε καλύπτουν το εκλογικό μέτρο είτε όχι).

Από τις 1.254 έδρες Δημοτικών Συμβούλων (των 38 Δημοτικών Συμβουλίων), οι 1.152 καλύπτονται με το εκλογικό μέτρο (που ισχύει, κατά περίπτωση, σε κάθε Δήμο), και οι 102 καταλαμβάνονται με τα υπόλοιπα των συνδυασμών.

Κατά την κατανομή των 1.254 εδρών μεταξύ των συνδυασμών στις επί μέρους Δημοτικές Ενότητες (Εκλογικές Περιφέρειες), οι συνδυασμοί καταλαμβάνουν, ο καθένας με το δικό του εκλογικό μέτρο, 920 έδρες, ενώ 293 έδρες αποδίδονται σ’ αυτούς βάσει των υπολοίπων τους σε κάθε Δημοτική Ενότητα (οι 41 έδρες του Δήμου Καλαμαριάς δεν κατανέμονται σε επί μέρους Δημοτικές Ενότητες).

 

Η εικόνα στους 38 Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας

** στους 12 εξελέγη Δήμαρχος από τον πρώτο γύρο (26 Μαΐου) και ο συνδυασμός του διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο [το 2014 είχαν εκλεγεί 10 Δήμαρχοι από τον πρώτο γύρο],

** στους 26 διενεργήθηκε επαναληπτική εκλογή (2 Ιουνίου), κατά την οποία:

— σε 17 Δήμους εξελέγη Δήμαρχος ο επικεφαλής του συνδυασμού που κατέλαβε την πρώτη θέση κατά τον πρώτο γύρο των εκλογών, και

— σε 9 Δήμους εξελέγη Δήμαρχος ο επικεφαλής του συνδυασμού που κατέλαβε την δεύτερη θέση κατά τον πρώτο γύρο των εκλογών.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων κατά τον πρώτο γύρο κυμάνθηκε σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα από αυτά του πρώτου γύρου του 2014 (σε ένα Δήμο παρουσίασε και μικρή αύξηση),  ενώ κατά τον δεύτερο γύρο σημείωσε σημαντική μείωση, τόσο σε σχέση με την συμμετοχή του πρώτου γύρου του 2019, όσο και σε σχέση με τον αντίστοιχο δεύτερο γύρο του 2014.

Ειδικότερα:

— για τον πρώτο γύρο, το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής, σε επίπεδο Δήμου (38 Δήμοι) καταγράφεται στον Δήμο Θέρμης (69,48%), και το χαμηλότερο στον Δήμο Σιντικής (45,66%), ενώ σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας (Εκλογικής Περιφέρειας) το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής καταγράφεται στην Δ.Σ. Ζερβοχωρίων του Δήμου Πολυγύρου (76,54%), και το χαμηλότερο στην Δ.Ε. Αχλαδοχωρίου του Δήμου Σιντικής (39,43%).

— για τον δεύτερο γύρο, το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής, σε επίπεδο Δήμου (26 Δήμοι) καταγράφεται στον Δήμο Νέας Προποντίδας (57,38%), και το χαμηλότερο στον Δήμο Σιντικής (27,64%), ενώ σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας (Εκλογικής Περιφέρειας) το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής καταγράφεται στην Δ.Ε. Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας (62,21%), και το χαμηλότερο στην Δ.Ε. Αχλαδοχωρίου του Δήμου Σιντικής (21,87%).

— η πυκνότερη συμμετοχή καταγράφεται την πρώτη Κυριακή στο 165ο Εκλογικό Τμήμα Παλαιόχωρας της Δ.Ε. Ζερβοχωρίων του Δήμου Πολυγύρου (84,28%), και η μικρότερη  συμμετοχή την δεύτερη Κυριακή στο 416ο Εκλογικό Τμήμα της Δ.Ε. Αχλαδοχωρίου του Δήμου Σιντικής (16,60%).

Που οφείλεται η μειωμένη προσέλευση των ψηφοφόρων

Η μειωμένη προσέλευση των ψηφοφόρων κατά τον δεύτερο γύρο πιθανότατα οφείλεται:

(α) στο γεγονός ότι  ο β΄ γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2019 στην Κεντρική Μακεδονία περιορίστηκε μόνον στις δημοτικές εκλογές, ενώ το 2014 ο δεύτερος γύρος  των δημοτικών εκλογών συνέπεσε με την διεξαγωγή και των ευρωεκλογών αλλά και του δεύτερου γύρου των περιφερειακών εκλογών (το 2019 η περιφερειακή εκλογή ολοκληρώθηκε την πρώτη Κυριακή), και

(β) στο γεγονός ότι στον β΄ γύρο των δημοτικών εκλογών, με το εκλογικό σύστημα που καθιερώνει ο «Κλεισθένης» κρίνεται μόνον το δημαρχιακό αξίωμα, ενώ οι έδρες των δημοτικών συμβούλων έχουν ήδη απονεμηθεί από την πρώτη Κυριακή (το 2014, με το προϊσχύσαν εκλογικό σύστημα, στον β΄ γύρο των δημοτικών εκλογών, εκτός από το αξίωμα του Δημάρχου σε 28 Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, αποδόθηκαν στους κατά περίπτωση δύο πρώτους συνδυασμούς και 458 έδρες δημοτικών συμβούλων).

ΠΙΝΑΚΑΣ

Στον Πίνακα  παρουσιάζεται η ανά Δήμο και ανά Δημοτική Ενότητα (Εκλογική Περιφέρεια) συμμετοχή των ψηφοφόρων κατά τον πρώτο και τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών του 2019 στους 38 Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας (με παράλληλη, συγκριτική, ένδειξη της αντίστοιχης, ανά Δήμο, συμμετοχής των προηγούμενων εκλογών του 2014).

τα στοιχεία των εκλογών αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: http://ekloges.pkm.gov.gr/