17
Ιαν
2019
ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΔΚΜ ΕΤΟΥΣ 2018 & ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΔΚΜ 2014-2017

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΔΚΜ ΕΤΟΥΣ 2018

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διατρανώσαμε, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την αντίθεσή μας στην «Συμφωνία των Πρεσπών», προβάλλοντας το αυτονόητο:  ότι δεν μπορούμε να ανεχόμαστε αδιαμαρτύρητα τον σφετερισμό της δικής μας ιστορικής και εθνικής ταυτότητας εν ονόματι κάποιας αδιευκρίνιστης (για τις μελλοντικές της συνέπειες) πολιτικής σκοπιμότητας.

Διοργανώσαμε, από κοινού με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ειδική εκδήλωση για την Μακεδονία (27-06-2018), με πυκνότατη συμμετοχή Εκκλησιαστικών, Αυτοδιοικητικών, Επιστημονικών, Κοινωνικών Φορέων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ

Επισημάναμε πως οι μεθοδεύσεις, μέσω των οποίων προέκυψε, εμφανίστηκε, παρουσιάστηκε και τελικά ψηφίστηκε το επί δυο και πλέον χρόνια κυοφορούμενο Σχέδιο Νόμου, με την κωδική ονομασία «Κλεισθένης 1» δεν συνάδουν με την σοβαρότητα των θεμάτων, που φιλοδοξεί να ρυθμίσει το «νέο» αυτό πλαίσιο, δεν τιμούν την ιστορία και την προσφορά του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν υπηρετούν τον κοινό στόχο της συνολικής μεταρρύθμισης του Κράτους μας, της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Τονίσαμε πως το «Πρόγραμμα Κλεισθένης 1», παρά τις σποραδικές θετικές επί μέρους ρυθμίσεις του οι οποίες συνιστούν αποδοχή αντίστοιχων επίμονων αιτημάτων και προτάσεων της Αυτοδιοίκησης, και παρά τις οριακές, και εν πολλοίς επουσιώδεις, «βελτιώσεις» της αρχικής εκδοχής του, δεν αποτελεί στέρεα βάση για την επιζητούμενη και επιβαλλόμενη καθολική μεταρρύθμιση του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Υποδείξαμε τις ατέλειες και τις αστοχίες του κλεισθένειου πλαισίου και ζητήσαμε να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ουσιαστικό διάλογο, που θα οδηγήσει συντεταγμένα σε συνολική πρόταση μεταρρύθμισης όλων των επιπέδων διοίκησης και αυτοδιοίκησης.  Η Κυβέρνηση εκώφευσε στις εκκλήσεις και τα αιτήματά μας, όπως κωφεύει και στην ανάγκη να επιφέρει στοιχειώδεις και απολύτως απαραίτητες τεχνικές βελτιώσεις στις διατάξεις του «Κλεισθένη» ώστε, κατά την εκλογική διαδικασία, να αποφευχθούν παρερμηνείες και αδιέξοδα.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Εκφράσαμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την μη κλήση και τη μη συμμετοχή εκπροσώπου της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην συγκροτηθείσα με απόφαση του Πρωθυπουργού «Επιτροπή Διαλόγου για την Συνταγματική Αναθεώρηση».  Διατυπώσαμε προτάσεις για την αναθεώρηση των άρθρων 101 και 102 του Συντάγματος, με γνώμονα την κατοχύρωση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, και την θεμελίωσή της στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας και ιδιαίτερα στις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας.  Στο πλαίσιο αυτό συμμετείχαμε στο αφιερωμένο στην Συνταγματική Αναθεώρηση Συνέδριο της ΚΕΔΕ (3-5 Δεκ. 2018), και διοργανώνουμε με την ΚΕΔΕ ειδικό Θεματικό Συνέδριο για την Συνταγματική Αναθεώρηση, στην Θεσσαλονίκη (23-24 Ιαν. 2019).

ΣΧΟΛΕΙΑ

Συνεχίσαμε και κατά το 2018 να ζητούμε, όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια (2016-2017), να δεχτεί ο Πρωθυπουργός, σε μια από τις επισκέψεις του στην Θεσσαλονίκη, μια Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου μας, για να του παρουσιάσουμε τα προβλήματα της Σχολικής Στέγης σε όλη τη Κεντρική Μακεδονία, αλλά και την καταγραφή, τις επεξεργασίες και τις τεκμηριωμένες προτάσεις της ΠΕΔΚΜ, για την σε βάθος ικανού χρόνου επίλυση των προβλημάτων αυτών.  Από την άλλη πλευρά συνεχίστηκε, όπως ακριβώς και κατά τα προηγούμενα χρόνια, η παραπομπή της συνάντησης αυτής στις ελληνικές καλένδες.

Όμως, με την επίμονη και συνεχή υποβολή εγγράφων υπομνημάτων και αιτημάτων μας έγινε τελικά αποδεκτή η επανακατάρτιση και διεύρυνση του καταλόγου των σχολικών κτηρίων, που προβλέπεται να κατασκευαστούν με ΣΔΙΤ στην Κεντρική Μακεδονία, – και ελπίζουμε πως, αυτή την φορά, το περιεχόμενο του καταλόγου σταδιακά θα υλοποιηθεί.

Παράλληλα με την ανάδειξη και διαρκή προβολή του μείζονος προβλήματος της Σχολικής Στέγης, διατυπώσαμε αιτήματα, για την ικανοποίηση ειδικότερων αναγκών της σχολικής κοινότητας, όπως:

— Εκφράσαμε την σφοδρή αντίθεσή μας στην επιχειρηθείσα, μεσούσης της δημοτικής περιόδου αλλά και μεσούντος του σχολικού έτους, μεταβολή της διάρθρωσης των Σχολικών Επιτροπών.  Το αίτημά μας έγινε εν μέρει αποδεκτό, καθώς η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων μετατέθηκε για την νέα δημοτική περίοδο.

— Ζητήσαμε να εξασφαλιστεί, για όλους τους Δήμους, μια ειδική πρόσθετη χρηματοδοτότηση με αποκλειστικό προορισμό την κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμεΑ σε όλα τα σχολικά κτήριά τους.

— Υποστηρίξαμε το αίτημα των Δήμων μας για την ζητεί να επανεξεταστεί το θέμα του ωραρίου λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ που στεγάζονται σε σχολικά κτήρια,ώστε να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα και οι δυο δομές.

— Επανυποβάλαμε το αίτημα να δρομολογηθεί η άρση της διαιωνιζόμενης εκκρεμότητας της εργασιακής σχέσης του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με όσα παγίως (και δικαίως) διεκδικούν και προτείνουν τόσο οι εργαζόμενοι-εργαζόμενες στην καθαριότητα των σχολείων, όσο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε σε κάθε σχολική μονάδα να υπηρετεί, καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας της, τακτικό προσωπικό καθαριότητας, για την μισθοδοσία του οποίου οι εκάστοτε απαιτούμενες πιστώσεις θα μεταφέρονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα αποδίδονται απρόσκοπτα στους προϋπολογισμούς των οικείων ΟΤΑ.

—Ζητήσαμε να διευκρινιστεί, με απόλυτη σαφήνεια, και προς άρση κάθε τωρινής ή μελλοντικής αμφιβολίας, πως στο ρυθμιστικό πεδίο της ΚΥΑ που καθορίζει τα έξοδα παράστασης των Προέδρων και Αντιπρόεδρων των Δημοτικών Ιδρυμάτων και Δημοτικών ΝΠΔΔ συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε και τα έξοδα παράστασης των Προέδρων και Αντιπροέδρων των Σχολικών Επιτροπών, τα οποία χορηγούνται σε αυτούς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Προέδρους και Αντιπροέδρων των λοιπών Δημοτικών Νομικών Προσώπων.

— Ζητήσαμε  η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή νηπίων να παρέχεται, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, ισότιμα, τόσο από τις δομές της δημόσιας εκπαίδευσης, όσο και από τις δημοτικές δομές, με δυνατότητα των ενδιαφερομένων οικογενειών να εγγράφουν τα 4χρονα νήπια επιλέγοντας ελεύθερα (και ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους) μεταξύ δημόσιων νηπιαγωγείων ή δημοτικών παιδικών σταθμών.

— Εκφράσαμε την υποστήριξή μας και προβάλαμε στους Δήμους-Μέλη της ΠΕΔΚΜ τον θεσμό του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑΛ, με σκοπό την ευρύτερη δυνατή αξιοποίησή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις οικείες τοπικές κοινωνίες.

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Με αλλεπάλληλα έγγραφά μας ζητήσαμε από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής να τιμήσει με την παρουσία του, σε ημερομηνία της επιλογής του, μια διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας, με την συμμετοχή όλων των Δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να ενημερώσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση της περιοχής μας για τους σχεδιασμούς της υπεύθυνης Κυβέρνησης σχετικά με την διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος.  Πέραν όμως της εκπροσώπησης του κυρίου Υπουργού από τον αρμόδιο για την Βόρειο Ελλάδα συνεργάτη του, σε μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας, – επίσκεψη του Υπουργού στην Κεντρική Μακεδονία και ενημέρωση-συνεργασία του με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους θεσμικούς εκπροσώπους της, μέχρι σήμερα, δεν πραγματοποιήθηκε.  Προείχαν πάντα και προηγούνταν άλλες υποχρεώσεις, που, επί μήνες, δεν επέτρεψαν την εξεύρεση κατάλληλης ημερομηνίας στο πρόγραμμα του κυρίου Υπουργού.  Όμως, τώρα, μας προσκαλεί σε ειδική εκδήλωση στην Αθήνα (σήμερα, 17-01-2019), όπου θα παρουσιάσει την «Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη», στην προετοιμασία, την διαβούλευση, την εκπόνηση της οποίας απ’ ό,τι φαίνεται κρίθηκε περιττό να ληφθεί υπόψη η εμπειρία, η γνώμη και οι απόψεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και ιδιαίτερα των Δήμων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του μετώπου της παρατεινόμενης προσφυγικής κρίσης. Η οποία Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κεντρική Μακεδονία επωμίσθηκε, και επωμίζεται, δυσανάλογο προς τις δυνάμεις και τις αντοχές της, βάρος, για την αντιμετώπιση μιας κρίσης, που έχει πολλές, φανερές και αφανείς, διαστάσεις, με προέχουσα βεβαίως την ανθρωπιστική, αλλά και πολλές, τωρινές και ιδίως μελλοντικές, επιπτώσεις.  Οι δε Δήμοι που επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος αυτού του βάρους συστηματικά αγνοούνται από κυβερνητικούς και άλλους αρμοδίους, όταν πρόκειται να συζητηθούν σχετικά θέματα και να αντιμετωπιστούν εξάρσεις αυτής της κρίσης.  Παρ’ όλ’ αυτά, τόσο οι Δήμοι όσο και η ΠΕΔ της Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζουν την προσπάθεια για την ανακούφιση των προσφυγικών πληθυσμών, αποτελούν τους κύριους μοχλούς διατήρησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, και προσφέρουν, προς όλες τις κατευθύνσεις πολύτιμες υπηρεσίες, η δε ΠΕΔΚΜ, εκτός των επανειλημμένων εγγράφων υπομνημάτων, αιτημάτων, υπενθυμίσεων, προτάσεων, κ.λπ., προέβη και στην προσφορά στο Κέντρο Υποδοχής των Διαβατών μιας πλήρως εξοπλισμένης αίθουσας ηλεκτρονικής επικοινωνίας, προς χρήση, ενημέρωση, επικοινωνία και επιμόρφωση των φιλοξενούμενων προσφύγων.

ΝΕΡΟ

Συνεχίσαμε τον αγώνα για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ, καταθέτοντας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, από κοινού με το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΥΑΘ, με πολίτες και συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης, αίτηση ακύρωσης της πράξης υπαγωγής της ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο (η διαδικασία ενώπιον του ΣτΕ τελεί εν εξελίξει).

Υποστηρίζουμε ενεργά την καμπάνια «100 δράσεις για το νερό», που είναι αφιερωμένη στα 4 χρόνια από την διεξαγωγή του εμβληματικού τοπικού δημοψηφίσματος, που με συντριπτική πλειοψηφία απέρριψε την προοπτική της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ, και στηρίζουμε την διοργάνωση δράσεων, όπως η δωρεάν προβολή του ντοκιμαντέρ «Μέχρι την τελευταία σταγόνα», και η διεξαγωγή του διαγωνισμού δημιουργικής γραφής με θέμα το νερό.

ΟΑΣΘ

Οι εξελίξεις του 2018 δικαίωσαν, δυστυχώς, τις επιφυλάξεις, που με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μας είχαμε εκφράσει κατά την περίοδο της «κρατικοποίησης» του ΟΑΣΘ.  Με σειρά νεότερων αποφάσεων επισημάναμε τα προβλήματα που δημιουργούνται στην εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών και ζητήσαμε την άρση τους, χωρίς όμως, μέχρι στιγμής, να έχει σημειωθεί κάποια βελτίωση (το αντίθετο μάλιστα).

Εκφράσαμε την ριζική διαφωνία και την έντονη διαμαρτυρία μας για την αιφνιδιαστική –εκπρόθεσμη, και χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση- κατάθεση και τελική ψήφιση και ενσωμάτωση (ως άρθρο 54) στο κείμενο του Ν. 4568/2018, «τροπολογίας-προσθήκης», που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την εκχώρηση γραμμών της αστικής συγκοινωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ ή και σε «άλλους οδικούς μεταφορείς επιβατών».  Η εκχώρηση 6 γραμμών (με τις εναλλακτικές διαδρομές τους) ήδη υλοποιείται, με την έκδοση ΥΑ (της 28-12-2018).

ΑΚΙΝΗΤΑ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ

Εκφράσαμε, με σειρά αποφάσεων και αλλεπάλληλα έγγραφα, την έντονη αντίθεση της ΠΕΔΚΜ στην υπαγωγή ακινήτων στο λεγόμενο Υπερταμείο.  Καταδικάσαμε και καταγγείλαμε την δέσμευση και υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας και καυτηριάσαμε, τόσο τον τύπο, όσο και την ουσία της υπαγωγής χιλιάδων, άγνωστης στην ουσία ταυτότητας, ακινήτων στο Υπερταμείο, με την αναγραφή στο σχετικό ΦΕΚ μόνον του Κωδικού Αριθμού (ΚΑΕΚ) του Κτηματολογίου.  Ζητήσαμε να γίνει γνωστή η ταυτότητα των ακινήτων, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εισακουστεί το αίτημά μας.  Ζητήσαμε να αποδοθούν στους οικείους Δήμους όλα τα εντός των διοικητικών ορίων τους ακίνητα, που, με οποιοδήποτε τρόπο ανήκουν στο δημόσιο ή σε φορείς του δημόσιου τομέα και εξυπηρετούν ή είναι χαρακτηρισμένα και προορισμένα για την εξυπηρέτηση λειτουργιών της Αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης, της πρόνοιας, του αθλητισμού, του πολιτισμού, και γενικά κοινωφελών χρήσεων.

ΨΗΦΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ζητήσαμε να ψηφιστεί ο εκτελεστικός του άρθρου 51 § 4 του Συντάγματος νόμος, για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, ώστε όλοι οι εκλογείς που βρίσκονται έξω από την επικράτεια και είναι εγγραμμένοι στο δημοτολόγιο οποιουδήποτε Δήμου να μπορούν να ασκήσουν ακωλύτως το εκλογικό τους δικαίωμα και να συμμετέχουν ισότιμα με όλους τους εν Ελλάδι συμπολίτες τους στην ανάδειξη των κοινοβουλευτικών και αυτοδιοικητικών εκπροσώπων τους.

Πραγματοποιήσαμε αποκεντρωμένες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μας (Έδεσσα, Χαλκηδόνα).

Από κοινού με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καυτηριάσαμε την αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ζητήσαμε την άμεση επανέναρξη των εργασιών στερέωσης, συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του ύψιστης αρχαιολογικής, ιστορικής, πολιτιστικής και εθνικής σημασίας μνημείου του Τύμβου Καστά της Αμφίπολης.

Εκφράσαμε την διαμαρτυρία μας για την επιμονή των κυβερνητικών ιθυνόντων να επαναφέρουν στην επικαιρότητα τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του 2015 που ζητούσαν την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων όλων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης («συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού») στην Τράπεζα της Ελλάδος, και επαναλάβαμε την κάθετη αντίθεσή μας σε τέτοιες ρυθμίσεις που ποδοπατούν το Σύνταγμα και καταρρακώνουν τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας.

Διατυπώσαμε επανειλημμένως το αίτημα για την διατήρηση, και πέραν της 31-12-2018, του προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των δαπανών των ΟΤΑ, που όμως δεν έχει εισακουστεί και ήδη έχουν αρχίσει να αναφαίνονται οι δυσλειτουργίες τις οποίες όλοι οι Δήμοι είχαν εγκαίρως επισημάνει.

Εκφράσαμε, με αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της ΠΕΔΚΜ, αλλά και με επιτόπια επίσκεψη του Προέδρου της, την αλληλεγγύη και την συμπαράσταση των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, προς τους πυρόπληκτους της Αττικής, ενώ ζητήσαμε, -και αναμένουμε την θετική ανταπόκριση του Υπουργείου Εσωτερικών-, να παρακρατηθεί ένα ελάχιστο ποσόν από τα τακτικά έσοδα των Δήμων-Μελών της ΠΕΔΚΜ, ώστε με την συνεισφορά των 38 Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας να διενεργηθεί η προμήθεια δυο οχημάτων, που θα διατεθούν ως δωρεά των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας στον πυρόπληκτο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.

Προβάλλουμε με επιμονή και επαναφέρουμε διαρκώς στο αυτοδιοικητικό προσκήνιο το αίτημα για την απόδοση (επιτέλους) στους ΟΤΑ των παρακρατηθέντων εσόδων τους, τα οποία, όλα τα προηγούμενα χρόνια, υπέστησαν δραματικές περικοπές και πρωτοφανείς μειώσεις, που ήδη, με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 παγιώνονται (έχουν ψηφιστεί και προδιαγραφεί, για τα επόμενα χρόνια, -τουλάχιστον για την αμέσως επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο-, μειώσεις, τόσο στα έσοδα, όσο και στο προσωπικό των ΟΤΑ).

Με την συνεργασία του «Συνδέσμου ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης Προστασίας & Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων (ΣΥΠΠΑΖΑΘ)» καταθέσαμε προτάσεις για την αναμόρφωση-βελτίωση του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (Ν. 4039/2012), ενώ παράλληλα υποστηρίξαμε το αίτημα του Συνδέσμου ΟΤΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης για την Μέριμνα Αδέσποτων Ζώων “Η Αλκυονίδα” για την παραχώρηση σ’ αυτόν κατάλληλης έκτασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, προς εγκατάσταση και λειτουργία υπερτοπικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων.

Με επιμονή προβάλαμε το αίτημα για την απόδοση στους Δήμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης των οφειλόμενων ποσών του τέλους λαϊκών αγορών, και διατυπώσαμε πρόταση για την αύξησή του ημερήσιου τέλους κατά 10%, που όμως ενώ έγινε αποδεκτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία ζητεί αναλυτικό ανά δήμο και λαϊκή αγορά υπολογισμό του κόστους των σχετικών δημοτικών .

Συνταχθήκαμε με την πρόταση της ΚΕΔΕ για την κατάλληλη τροποποίηση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, ώστε να είναι εφικτή η συμμετοχή στην σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων Φορέων όπως η Εγνατία Οδός, η ΜΟΔ α.ε., οι Αναπτυξιακές Εταιρείες, κ.λπ., για την υποστήριξη ιδίως των μικρότερων  Δήμων.  Η πρόταση έγινε αποδεκτή και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 100 συμπεριλήφθηκε στον ν. 4555/2018 («Κλεισθένης-1»).

Εκφράσαμε την διαμαρτυρία μας για τις διατάξεις του ν. 4512/2018, με τις οποίες αναδιοργανώνονται οι διαδικασίες αδειοδότησης και λειτουργίας καζίνο, επειδή πιστεύουμε πως ο πολλαπλασιασμός των καζίνο στην ελληνική περιφέρεια επιφέρει, αμέσως ή εμμέσως, «τεκτονικές» ρωγμές στην κοινωνική συνοχή και δεν μπορεί ποτέ να αποτελέσει πυλώνα «διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» που θα στηρίξουν την αναζωογόνηση της ελληνικής κοινωνίας και οικονομία.

Διοργανώσαμε ειδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις και ημερίδες για τους Δήμους μας, με θέμα την υποχρέωση συμμόρφωσης προς το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και εφοδιάσαμε όλους τους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας με σχετικά επιστημονικά συγγράμματα και άλλο υλικό, για την πληρέστερη και εγκυρότερη ενημέρωση των Υπηρεσιών τους.

Υποδεχτήκαμε και φιλοξενήσαμε στα γραφεία της ΠΕΔΚΜ την Συνάντηση Εργασίας της ΚΕΔΕ για τους Μικρούς Ορεινούς Δήμους της Μακεδονίας και της Θράκης (26-02-2018).

Συμμετείχαμε, από κοινού με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην διοργάνωση Ημερίδας αφιερωμένης στην Κυκλική Οικονομία (05-03-2018).

Διοργανώσαμε, με την συνεργασία της ΠΕΤΑ α.ε., ειδική Ημερίδα για την βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Δήμων, μέσω του εντοπισμού, της ανάδειξης και διάχυσης των Καλών Πρακτικών, που εφαρμόζουν Δημοτικές Υπηρεσίες ανά την Χώρα (15-03-2018).

Συμμετέχοντας σε σχετική διαδικτυακή καμπάνια προσυπογράψαμε την πρόταση, που διακινήθηκε ηλεκτρονικά, με πρωτοβουλία νεαρών μαθητών, για την ανακήρυξη του Ολύμπου ως προστατευόμενου μνημείου της UNESCO.

Ζητήσαμε από την ΚΕΔΕ να αφιερώσει μια ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης τους όρους, τις συνθήκες και τις διαδικασίες άσκησης των αρδευτικών αρμοδιοτήτων των Δήμων και τις σχέσεις με τους κατά τόπους φορείς άρδευσης (ΤΟΕΒ), και προτείναμε αυτή η συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη.

Διατυπώσαμε προτάσεις για την αποδοτικότερη εφαρμογή των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, αλλά και για την ασφαλιστική κάλυψη των παρεχόντων κοινωφελή εργασία ως μορφή έκτισης ποινής, που ήδη έγινε αποδεκτή.

Ζητήσαμε να θεσπιστεί ενιαίο πλαίσιο διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού της παγίας προκαταβολής των Δήμων, όμοιο με αυτό που έχει θεσπιστεί για την παγία προκαταβολή των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων.

Διατυπώσαμε σειρά προτάσεων για την βελτίωση του ν. 4412/2016, που από την δημοσίευσή του και μετά, αφού επέφερε πολύμηνες καθυστερήσεις στην υλοποίηση όχι μόνο των δημοτικών αλλά όλων των δημόσιων έργων, έχει υποστεί και συνεχίζει να υφίσταται σωρεία τροποποιήσεων, γεγονός που αποδεικνύει το πρόχειρο της προετοιμασίας του και το βεβιασμένο της εφαρμογής του χωρίς την θεσμοθέτηση μιας άκρως απαραίτητης μεταβατικής περιόδου, αλλά και την έκταση και ένταση της ταλαιπωρίας στην οποία υποβάλλονται, με τον τρόπο αυτό, οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.

Ζητήσαμε την λήψη άμεσων μέτρων μόνιμης και διαρκούς ισχύος για την προστασία της πρώτης κατοικίας δανειοληπτών από την απειλή πλειστηριασμών σε βάρος τους.

Εκφράσαμε, με σειρά αποφάσεων και με αλλεπάλληλα έγγραφά μας, την αντίθεσή μας στην αύξηση της τιμής των διοδίων επί των εθνικών οδών και στην εγκατάσταση νέων σταθμών διοδίων, τόσο μετωπικών, όσο και πλευρικών, και ζητήσαμε να εφαρμοστεί αναλογικό σύστημα χρέωσης το ύψος του οποίου θα πρέπει οπωσδήποτε να προσδιοριστεί, χωρίς καμία παρέκκλιση, στο χαμηλότερο επίπεδο των 0,03 € / Km. Υποστηρίζουμε σθεναρά τις θέσεις και τις προτάσεις των παρόδιων της Εγνατίας Δήμων-Μελών της ΠΕΔΚΜ, που ζητούν απαλλαγή των κατοίκων τους από την καταβολή διοδίων για τις καθημερινές μετακινήσεις τους προς τις εργασίες τους.

Διαμαρτυρηθήκαμε για την αιφνιδιαστική θέσπιση διάταξης που, χωρίς καμμία προηγούμενη συνεργασία ή έστω απλή ενημέρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναθέτει στους Δήμους την

συντήρηση του ήδη σήμερα διαμορφωμένου παράλληλου και κάθετου οδικού δικτύου, εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, καθώς και χώρων πέραν αυτού, επίσης εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, που έχουν δημιουργηθεί από τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για τις ανάγκες δημιουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής ανά την επικράτεια.

Υποστηρίξαμε το αίτημα των Δήμων μας για την διοργάνωση εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων αγορών από Δημοτικές Επιχειρήσεις.  Το αίτημα έγινε δεκτό (άρθρο 282 του ν. 4555/2018 – «Κλεισθένης-1»).

Με αλλεπάλληλα έγγραφά μας ζητήσαμε την παράταση της προθεσμίας, που έληγε στις 31-08-2018, για την πλήρωση των προϋποθέσεων αδειοδότησης των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών των Δήμων και των Νομικών Προσώπων τους (αίτημα που έγινε και αυτό εν μέρει αποδεκτό, καθώς αντί της αιτηθείσας επαρκούς και συνοδευόμενης από σειρά υποστηρικτικών μέτρων προθεσμίας, χορηγήθηκε μόνον ολιγόμηνη προθεσμία μέχρι τέλος του έτους).  

Ζητήσαμε να διευθετηθεί η πολυετής εκκρεμότητα της μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας των πρώην Κρατικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών στα οικεία Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα, που από το 2001 (και, στο καλλικρατικό πλαίσιο, από το 2011) ασκούν την ως άνω αρμοδιότητα.  Το αίτημα ικανοποιήθηκε με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, και έτσι οι Παιδικοί Σταθμοί των σημερινών «καλλιοκρατικών» Δήμων μπορούν να μεταγράψουν την ακίνητη περιουσία τους και να προωθήσουν τις διαδικασίας της αδειοδότησής τους.

Υποστηρίξαμε τα αιτήματα των εργαζομένων σε Δημοτικές Επιχειρήσεις που είναι αποσπασμένοι στους οικείους Δήμους και ζητούν την οριστική υπηρεσιακή τακτοποίησή τους με μετάταξη.

Εκφράσαμε την υποστήριξή μας στα αιτήματα των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» σχετικά με την οριστική υπηρεσιακή τακτοποίησή τους.

Συμμετείχαμε, από κοινού με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως, στην διοργάνωση των διεθνών επετειακών εκδηλώσεων της συμπλήρωσης των 100 ετών από την λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ζητήσαμε η απαλλαγή ακινήτου από την καταβολή δημοτικών τελών να επέρχεται όχι από την ημερομηνία της διακοπής της ηλεκτροδότησής του, αλλά από την (ορισμένες φορές κατά πολύ μεταγενέστερη) ημερομηνία της κατάθεσης στον οικείο Δήμο υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του ακινήτου (ή του νομίμου εκπροσώπου του) και βεβαίωσης του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας περί διακοπής της ηλεκτροδότησης, (το αίτημα έγινε αποδεκτό).

Ζητήσαμε την χορήγηση παράτασης της λήγουσας (στις 31-08-2018) προθεσμίας προς αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, με παράλληλη θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος, προς ενίσχυση των Δήμων, ώστε να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη προετοιμασία και ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων, για την χορήγηση της κατά περίπτωση προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας, δικαιολογητικών και διαδικασιών.  Το αίτημα έγινε εν μέρει αποδεκτό, καθώς χορηγήθηκε μόνον η παράταση (ενός έτους).

Εκφράσαμε την συμπαράστασή μας προς τους συλληφθέντες στον Έβρο στρατιωτικούς μας, και εκδηλώσαμε την διαθεσιμότητα της ΠΕΔΚΜ για την συμμετοχή της. με την συνεργασία της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και υπό τον συντονισμό της υπεύθυνης Κυβέρνησης, σε πρωτοβουλίες προς απελευθέρωσή τους, που ευτυχώς δεν απαιτήθηκε, τελικά, να αναληφθούν.

Συνεχίσαμε την συνεργασία της ΠΕΔΚΜ με τον ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, υποστηρίζοντας τις δράσεις του και συμμετέχοντας στις πρωτοβουλίες του, που προωθούν αποτελεσματικά την διαχείριση των αποβλήτων σε όλη την Κεντρική Μακεδονία.

Συντάξαμε αναγνωριστική έκθεση για την ενιαία ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου των Δήμων που βρέχονται από τον Θερμαϊκό Κόλπο, και συνεργαστήκαμε με τον Δήμο Θερμαϊκού για την διοργάνωση, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ειδικής ημερίδας για τις θαλάσσιες αστικές συγκοινωνίες, με την συμμετοχή εκπροσώπων δημοτικών αρχών και επιστημονικών φορέων από ευρωπαϊκές και μεσογειακές πόλεις, στις οποίες, εδώ και δεκαετίες, λειτουργεί, με επιτυχία, η τοπική θαλάσσια συγκοινωνία.

Διατυπώσαμε το αίτημα για νομοθετική ρύθμιση της μη δεσμευτικής ισχύος χρήσεων γης προβλεπόμενων σε ΓΠΣ που εγκρίθηκαν πριν τη δημοσίευση του ν. 2508/2997.  Το αίτημα έγινε αποδεκτό με την μεταβατική διάταξη του άρθρου 28 του πρόσφατου ν. 4585/2018 (ΦΕΚ Α΄ 216/24-12-2018).

Υποβάλαμε πρόταση για νομοθετική ρύθμιση και προσαρμογή προς ήδη ψηφισθείσες και ισχύουσες διατάξεις της απόδοσης ασφαλιστικών κ.λπ. εισφορών των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, προς αποτροπή πιθανών μελλοντικών άσκοπων αναστατώσεων των οικείων φορέων, των διοικήσεών τους και των εργαζομένων τους.

Διατυπώσαμε προτάσεις για την αρτιότερη λειτουργία των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις άμεσες πρακτικές ανάγκες των οικείων Δήμων και βάσει της εκάστοτε ανταπόκρισης και συμμετοχής των ενδιαφερομένων πολιτών.

Ζητήσαμε να θεσπιστεί ρητή διάταξη, βάσει της οποίας οι Δήμοι να έχουν την δυνατότητα να εγγυώνται, με τα τακτικά τους έσοδα, υπέρ των οικείων ΔΕΥΑ, ώστε αυτές να προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, σε ρύθμιση των οφειλών τους προς την ΔΕΗ.

Ζητήσαμε να επανεξεταστεί το τεθέν σε δημόσια διαβούλευση αλλά μη εισαχθέν ακόμη στο Κοινοβούλιο Σχέδιο Νόμου, που προβλέπει την λύση και εκκαθάριση του ΙΓΜΕ και την αντικατάστασή του από μια ακόμη «Αρχή», και προτείναμε να συνεχιστεί η λειτουργία του ΙΓΜΕ, που αποτελεί ένα διεθνώς καταξιωμένο φορέα με σημαντική συμβολή στην υπηρεσία και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Διοργανώσαμε, με την συνεργασία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, την διεθνή διημερίδα «Τα Μαθηματικά των Πόλεων», στην οποία κατατέθηκαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες εισηγήσεις κορυφαίων ελλήνων και ξένων επιστημόνων, και της οποίας τα πρακτικά πρόκειται να εκδοθούν σε ειδικό τόμο.

Εκδώσαμε, σε ένα καλαίσθητο τόμο, που διατίθεται δωρεάν από την ΠΕΔΚΜ σε φορείς της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα πρακτικά της Διημερίδας «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Σύγχρονο Δημοσιονομικό Περιβάλλον», την οποία συνδιοργάνωσαν, η ΠΕΔΚΜ και το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Σεπτέμβριο του 2018, στην Θεσσαλονίκη.

Καθώς, μεταξύ των καταστατικών σκοπών της ΠΕΔΚΜ συγκαταλέγεται και η έκδοση βιβλίων σχετικών με την τοπική αυτοδιοίκηση, εγκρίναμε και ήδη προετοιμάζουμε την έκδοση του βιβλίου «Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη και στις Λειτουργίες του Μάνατζμεντ. Η συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα», που θα διατεθεί δωρεάν, μεταξύ άλλων, σε φορείς της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Χώρας.

Εκφράσαμε την υποστήριξη της ΠΕΔΚΜ στο αίτημα των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εύλογα διεκδικούν την αναδρομική καταβολή των επιδομάτων εορτών και άδειας, τα οποία είχε περικόψει η μνημονιακή νομοθεσία, και ζητήσαμε την άμεση, συνολική και οριστική ρύθμιση του ζητήματος με νομοθετική πρωτοβουλία, που θα προβλέπει την αναδρομική απόδοση των επιδομάτων εορτών και αδείας σε όλους τους εργαζόμενους και την διασφάλιση της εφεξής καταβολής τους, όχι όμως σε βάρος των δημοτικών προϋπολογισμών, αλλά, όπως οφείλει η Πολιτεία, με κάλυψή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Προτείναμε στην θέσπιση διάταξης για την ρύθμιση των μεταξύ Δήμων-Δημοτικών Επιχειρήσεων κ.λπ. δανεισμού καυσίμων για την κίνηση δημοτικών οχημάτων, προς άμεση αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της δημοτικής καθημερινότητας.

Ζητήσαμε να επανεξεταστούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, ώστε να μην απωλέσουν αυτή την ιδιότητα περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, που μέχρι σήμερα επιβιώνουν κυρίως χάρη στις χορηγούμενες σε κατοίκους τους εξισωτικές αποζημιώσεις για γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητές τους.

Υποβάλαμε προτάσεις για την επαναδιοργάνωση και επαναστελέχωση των αποδιοργανωμένων και υποστελεχωμένων δασικών υπηρεσιών και για την ανάθεση σε αυτές της αρμοδιότητας πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών στα δάση.

Ενισχύσαμε με ιατρικό εξοπλισμό Νοσοκομεία (Έδεσσας, Πολυγύρου, Κιλκίς, Θεαγένειο, Ιπποκράτειο, Παπανικολάου), αλλά και Κοινωνικούς Φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας (Σύλλογος Συνδρόμου DOWN, Συσσίτια Αγίων Πάντων, Ίδρυμα Εθνικού Προβληματισμού).

Ζητήσαμε να διευθετηθούν, επιτέλους, χρόνιες εκκρεμότητες σχετικές με την καταστατική θέση των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ με ΕΕΤΑΑ

Με την συνεργασία της ΕΕΤΑΑ συνεχίστηκε η διοργάνωση εκδηλώσεων για την ενημέρωση του προσωπικού των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, σε θέματα της αρμοδιότητάς του.  Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και σειρές σεμιναρίων για: την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών, την πολιτική προστασία, την δημόσια πολιτική των ανοιχτών δεδομένων, το νέο περιβάλλον της οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ, το θεσμικό πλαίσιο του «Κλεισθένη-1», κ.λπ.  Εγκαινιάσαμε ένα νέο τύπο ειδικών επιμορφωτικών ημερίδων, που διεξάγονται επιτόπια, μέσα στους Δήμους, με την συμμετοχή του συνόλου των, κατά περίπτωση αρμόδιων δημοτικών στελεχών:  το 2018 διοργανώθηκαν 6 τέτοιες επιτόπιες ημερίδες, και για το πρώτο διάστημα του 2019 προγραμματίζεται η διοργάνωση άλλων 6, με προοπτική, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, σταδιακά, να καλυφθούν όλοι οι Δήμοι-Μέλη της ΠΕΔΚΜ.  Διοργανώσαμε, με την συνεργασία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, σειρά ειδικών ημερίδων σε όλες τις Πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας, για τους εργαζομένους των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και αντικείμενο την ανάγκη εφαρμογής των προγραμμάτων παιδικών εμβολιασμών.  Τα επιμορφωτικά σεμινάρια, με νέες θεματικές, θα συνεχιστούν και κατά το 2019, για την ενημέρωση του αιρετού σώματος και των υπηρεσιακών στελεχών των Δήμων μας.

Συμμετέχουμε, με την ΕΕΤΑΑ, τις ΠΕΔ Αττικής και Θεσσαλίας και πλειάδα Δήμων, στην «Διαπεριφερειακή Συμμαχία για τη δημιουργία ενεργών Ρομά πολιτών».

Συμμετέχουμε στην υλοποίηση του έργου του ΥΠΕΣ και της ΕΕΤΑΑ “Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού”, που στοχεύει στην απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών.

Στηρίζουμε στην Κεντρική Μακεδονία το έργο της ΕΕΤΑΑ «Λειτουργία Δικτύου Εξωτερικών Συνεργατών για την οριζόντια υποστήριξη των Δήμων και των φορέων τους ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020».

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΔΚΜ 2014-2017

«Το έργο μας»

ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ

2014

** Συμμετοχή στην ΙΕ Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ (Αθήνα, 23-10-2014).

** Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο Αλληλεγγύης των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων με τον Παλαιστινιακό Λαό (Ραμάλα, 21-23 Νοε. 2014).

** Συμμετοχή στην Ημερίδα ΚΕΔΕ «Νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες και Δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» (Αθήνα 18-12-2014).

2015

** Διοργάνωση Ημερίδας «Ο ρόλος της Τ.Α. στην Αγροτική Ανάπτυξη – Νέα ΚΑΠ 2014-2020 – Προβλήματα Εφαρμογής – Ευκαιρίες Ανάπτυξης» (Πολύκαστρο, 27-02-2015, – συνδιοργάνωση με Δήμο Παιονίας).

** Διοργάνωση Ημερίδας «Ο ρόλος της Τ.Α. στην Αγροτική Ανάπτυξη – Νέα ΚΑΠ 2014-2020 – Προβλήματα Εφαρμογής – Ευκαιρίες Ανάπτυξης» (Νέα Μουδανιά, 2015, – συνδιοργάνωση με Δήμο Νέας Προποντίδας).

** Συμμετοχή στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ (Ξάνθη 04-03-2015).

** Διοργάνωση Ημερίδας «Ενημέρωση για την λειτουργία των Σχολικών Κυλικείων» Θεσσαλονίκη, 15-03-2015).

** Συμμετοχή στην Έκτακτη Συνέλευση των Δημάρχων της χώρας (Αθήνα, 09-07-2015, – διοργάνωση ΚΕΔΕ).

** Συμμετοχή στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ (Σιθωνία, 07-09 Μαϊ. 2015).

** Συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Polis 2015» (12-15 Νοε. 2015, – από κοινού με τον ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, – βραβείο HELEXPO).

** Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Θεσσαλονίκη, 27-11-2015, – διοργάνωση ΚΕΔΕ-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ).

** Συμμετοχή  στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση  της ΚΕΔΕ για την Οικονομική Κατάσταση των Δήμων (Αθήνα, 01-12-2015).

2016

** Διοργάνωση Εκδήλωσης για την ημέρα μνήμης των θυμάτων του ναζισμού (Πανόραμα, 28-01-2016, – συνδιοργάνωση με Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη).

** Συμμετοχή στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ Συνέδριο της ΚΕΔΕ “Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των ΟΤΑ – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων” (Αλεξανδρούπολη 15-16 Ιαν. 2016).

** Διοργάνωση Τακτικού Συνεδρίου ΠΕΔΚΜ “Οικονομικά και Θεσμικά Ζητήματα της Αυτοδιοίκησης” (Θεσσαλονίκη, 05-03-2016).

** Διοργάνωση διάλεξης «Στρατηγικό Πλαίσιο Αναγνώρισης και Αναβάθμισης της Χωρικής Ταυτότητας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης» (Θεσσαλονίκη, 30-03-2016).

** Ημερίδα «Διαχειριστική Ικανότητα των Δήμων» (Πανόραμα, Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 30-03-2016, – συνδιοργάνωση με ΕΕΤΑΑ).

** Διοργάνωση Ενημερωτικής Συνάντησης για το ΕΣΠΑ (Θεσσαλονίκη, 25/05/2016, – συνδιοργάνωση με ΕΕΤΑΑ).

** Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις για το Διεθνές Έτος Αριστοτέλη 2016 (Δήμος Αριστοτέλη, Δήμος Νάουσας, Δήμος Χαλκίδας).

** Συμμετοχή στο Ειδικό Θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ για το Προσφυγικό (Σάμος, 2-4 Ιουν. 2016).

** Συμμετοχή 12o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (Μήλος, 8-9 Ιουλ. 2016, – διοργάνωση ΚΕΔΕ).

** Συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ (Αθήνα, 23-06-2016).

** Διοργάνωση Ημερίδας Ενημέρωσης ενημέρωση αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών ΟΤΑ επί θεμάτων διαχείρισης απορριμμάτων (Θεσσαλονίκη, 16-09-2016, – συνδιοργάνωση με ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας).

** Συμμετοχή στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ «Θεσμική ανασυγκρότηση του Καλλικράτη – Διοικητική μεταρρύθμιση» (Βόλος, 17-18 Οκτ. 2016).

** Συμμετοχή στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ (Θεσσαλονίκη, 1-3 Δεκ. 2016).

** Συμμετοχή στη “2η Σύνοδο των Δημάρχων Ευρωπαϊκών Πόλεων εναντίον του βίαιου εξτρεμισμού” (Ρότερνταμ, στις 8-9 Νοε. 2016).

2017

** Διοργάνωση Ενημερωτικής Συνάντησης Γενικών Συνελεύσεων ΠΕΔ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας με Δ.Σ. ΚΕΔΕ (Θεσσαλονίκη, 17-03-2017).

** Συμμετοχή σε Εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Νερού (Θεσσαλονίκη, 22-03-2017, – διοργάνωση ΕΥΑΘ)

** Διοργάνωση Ημερίδας «Τοπική Αυτοδιοίκηση – Δάσος – Περιβάλλον – Δασικοί Χάρτες» (Θεσσαλονίκη, 27-03-2017, – συνδιοργάνωση με την Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης).

** Συμμετοχή στο Ειδικό Θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ “Τουρισμός Υγείας: Μοχλός Ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας και Ανάδειξης της Ελλάδας σε κορυφαίο προορισμό 12 μήνες το χρόνο” (Ιθάκη, 26-27 Mαϊ. 2017).

** Διοργάνωση Ενημερωτικής Συνάντησης για το Πρόγραμμα LIFE (Θεσσαλονίκη, 29-30/03/2017, – συνδιοργάνωση με ΕΕΤΑΑ).

** Συμμετοχή στην ενημερωτική συνάντηση του Δικτύου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών των ΟΤΑ (Θεσσαλονίκη, 25-06-2017, – διοργάνωση ΚΕΔΕ).

** Επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη και την Χάλκη (03-06 Ιουν. 2017).

** Διοργάνωση Ημερίδας “Ελεγκτικό Συνέδριο και Δήμοι.  Νομιμότητα – Διαφάνεια -Αποτελεσματικότητα” (προγραμματίζεται για τα τέλη Σεπ. 2017).

ΣΕΙΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

** Συμμετοχή σε επίσκεψη ενημέρωσης για διαχείριση απορριμμάτων  (Γερμανία, – διοργάνωση ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας).

** Συμμετοχή σε επίσκεψη ενημέρωσης για διαχείριση απορριμμάτων  (Σόφια, 29-30 Μαϊ. 2016, – διοργάνωση ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας).

** Συμμετοχή σε επίσκεψη ενημέρωσης για διαχείριση απορριμμάτων  (Αυστρία29/05-01/06/2017, – διοργάνωση ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας).

ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

** Συνάντηση δημάρχων με την Υφυπουργό Εργασίας κ. Ράνια Αντωνοπούλου με θέμα την υλοποίηση Προγραμμάτων  Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε θύλακες υψηλής ανεργίας (Θεσσαλονίκη 29/06/2016 & 11/07/2016, – διοργάνωση Υπουργείο Εργασίας & Διεθνής Οργάνωση Εργασίας).

** Συνδιοργάνωση Σεμιναρίου Δημοτικών Υπαλλήλων για υλοποίηση Προγραμμάτων  Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Θεσσαλονίκη, 26-27 Ιουν. 2017, – διοργάνωση Υπουργείο Εργασίας & Διεθνής Οργάνωση Εργασίας).

ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

** Διοργάνωση Συνάντησης για τις Αστικές Συγκοινωνίες με Υπουργό κ. Χ. Σπίρτζη (Δημαρχείο Κορδελιού-Ευόσμου, 17-01-2017).

** Συνάντηση Φορέων για τις Αστικές Συγκοινωνίες (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου, 17/05/2017, – συνδιοργάνωση με Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).

** Συμμετοχή σε Ημερίδα για τις Αστικές Συγκοινωνίες (HELEXPO, 26/05/2017, – διοργάνωση «Εγνατία Οδός α.ε.»).

ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

** Ενημερωτική Συνάντηση «Παρουσίαση του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη» (Θεσσαλονίκη, 20-10-2015, – συνδιοργάνωση με ΕΕΤΑΑ, ΚΕΔΕ και Γραφείο «Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας» του ΥΠΟΠΑΙΘ).

** Σεμινάριο-Εργαστήρι Μάθησης «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020, Αναλυτική Παρουσίαση της Αίτησης για Υποβολή Πρότασης» (Θεσσαλονίκη, 12-05-2016, – συνδιοργάνωση με ΕΕΤΑΑ και Γραφείο «Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας» του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού).

ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBACT

** Ενημερωτική Συνάντηση (α) για το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας URBACTIII, &  (β) για το Πρόγραμμα ESPON (Θεσσαλονίκη, 17-12-2015, – συνδιοργάνωση με ΕΕΤΑΑ).

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αμφίπολη (11-11-2014).

Παιονία (13-10-2015).

Αλμωπία (23-06-2016).

Σιντική (03-02-2017).

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ

** Συμμετοχή  στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αστική Ασφάλεια (Efus)

** Συμμετοχή στον ΕΟΕΣ «Έλικας» – Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίαςμε τη συμμετοχή Φορέων της Αυτοδιοίκησης και Πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Μεσογείου

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

** Δήμος Αμφίπολης, οικονομική ενίσχυση του Δήμου για εκτέλεση έργων υποστήριξης της ανασκαφής στον λόφο “Καστά”.

** Δήμος Σερρών, παραχώρηση κατά χρήση άνευ ανταλλάγματος του νεοκλασικού κτηρίου ιδιοκτησίας της ΠΕΔΚΜ στο Δήμο Σερρών.

** Δήμος Πολυγύρου, παραχώρηση αυτοκινήτου.

** Δήμος Παιονίας, οικονομική ενίσχυση για έργα στην Ειδομένη (διαμόρφωση χώρων) .

** Δήμος Παιονίας, υλικά για καθαριότητα χώρων φιλοξενίας προσφύγων και αποκομιδή απορριμμάτων.

** Πυροσβεστική Υπηρεσία, ανταλλακτικά και αναλώσιμα οχημάτων.

** Πυροσβεστική Υπηρεσία, ελαστικά πυροσβεστικού οχήματος.

** Πυροσβεστική Υπηρεσία, ελαστικά, και εξοπλισμός εγκαταστάσεων.

** Πρόμαχοι, Δήμος Αλμωπίας, εξοπλισμός αγροτικού ιατρείου.

** Αριδαία, Δήμος Αλμωπίας, εξοπλισμός κέντρου υγείας, – χορηγός «Μασούτηςα.ε.».

**Νέα Μουδανιά, Δήμος Νέας Προποντίδας, εξοπλισμός κέντρου υγείας, – χορηγός «Μασούτηςα.ε.».

** Διαβατά, Δήμος Δέλτα, υλικά για καθαριότητα χώρου φιλοξενίας προσφύγων.

** Διαβατά, Δήμος Δέλτα, 2 (δύο) κοντέινερ για χώρο φιλοξενίας προσφύγων.

** Δρόπολη, ομογενειακός Δήμος (Αλβανία), κάδοι απορριμμάτων.

** Ενίσχυση του Α΄ Πανελλαδικού Συνεδρίου Ρομ (Θεσσαλονίκη, 27 Σεπ. 2016).

** UNESCO, ενίσχυση της Ετήσιας Συνάντησης των Εθνικών Επιτροπών των Χωρών της Ευρώπης (Θεσσαλονίκη, 2-5- Απρ. 2017).

** Ενίσχυση επετειακών εκδηλώσεων Ρούπελ.

** Ενίσχυση εκδήλωσης Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (20/05/2017).

** Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, εξοπλισμός μοτοσυκλετιστών (κράνη).

** Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, εξοπλισμός προσωπικού (αλεξίσφαιρων γιλέκων).

** Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλόνίκης, εξοπλισμός γραφείων (φωτοαντιγραφικό μηχάνημα – πολυμηχάνημα)

** Επτάλοφος, Δήμος Κιλκίς, εξοπλισμός Περιφερειακού Ιατρείου.

** Σιντική, υλικοτεχνικός εξοπλισμός των Περιφερειακών Ιατρείων του Δήμου Σιντικής

** Ενίσχυση συσσιτίου (τρόφιμα) Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σιδηροκάστρου.

** Εμμανουήλ Παππάς, Δήμος Εμμανουήλ Παππά, αποκατάσταση ιστορικού κτηρίου Σχολαρχείου.

** Θεολογική Σχολή Χάλκης, ενίσχυση έργων βιβλιοθήκης – συνεδριακού κέντρου.

** Γαζώρος, Δήμος Νέας Ζίχνης, συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.

** Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, μηχάνημα και τροχήλατη πολυθρόνα αιμοκάθαρσης.

** Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας (Ν.Μ. Έδεσσας), μηχάνημα και τροχήλατη πολυθρόνα αιμοκάθαρσης (προγραμματίζεται για το 2018).

** Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Παύλος, μηχάνημα και τροχήλατη πολυθρόνα αιμοκάθαρσης (προγραμματίζεται για το 2018).

** Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, δράσεις της 1ης Μαθητιάδας Κεντρικής Μακεδονίας.

** Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως &Σταυρουπόλεως, εξοπλισμός θερινής κατασκήνωσης νέων.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

** Βιβλίο: Ε. Βαλσαμίδης, «Νάουσα 1906-1922», – έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

** Βιβλίο: Καθ. Μ. Γ. Τρίτος «Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος.  Ο Ιεράρχης της αυτοθυσίας και της βαλκανικής συναδέλφωσης».

** Ντοκιμαντέρ: “ΜΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ – οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης της Κεντρικής Μακεδονίας” – συμπαραγωγή με Πολιτιστικό Σωματείο “Διάζωμα”).

** Βιβλίο Μ. Χαραλαμπίδη «Αναστήλωση -Ο Τουρισμός ως Πολιτιστική Οικονομία» (προμήθεια αντιτύπων και δωρεάν διάθεσή τους στους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας και σε Βιβλιοθήκες).

** Βιβλίο Γ. Μαραγκού «Ελεγκτικό Συνέδριο» (προμήθεια αντιτύπων και δωρεάν διάθεσή τους στους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας και σε Βιβλιοθήκες).

** Έντυπο (τετράπτυχο) αφιερωμένο στο Διεθνές Έτος Αριστοτέλη 2016 (διανομή στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ του 2016 και σε εκδηλώσεις του επετειακού έτους Αριστοτέλη 2016).

*** Έντυπο (τετράπτυχο) αφιερωμένο στην δημηγορία των Μηλίων (Θουκυδίδης Ε, 85-116), (διανομή στο 12o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, Μήλος, 8-9 Ιουλ. 2016).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Θέματα προσωπικού Δήμων και Δημοτικών Δομών

** για άρση της αναστολής διορισμού των αδιόριστων επιτυχόντων του ΑΣΕΠ και ένταξή τους στις υπηρεσίες για τις οποίες εγκρίθηκε η πρόσληψή τους

** για αποκέντρωση των Υπηρεσιών Πρόνοιας και Πολεοδομίας στους Δήμους εκτός της πρωτεύουσας της Π.Ε.

** για τα προβλήματα του κλάδου Σχολικών Φυλάκων

** για το προσωπικό των αναπτυξιακών εταιρειών των Δήμων

** για επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας

** για συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Διά βίου Μάθησης

** για συμπλήρωσης θεσμικού πλαισίου αποσπάσεων-μετατάξεων Προσωπικού Δήμων

** για αναγνώριση προϋπηρεσίας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών

Θέματα σχολείων

** για παράταση χρόνου αδειοδότησης Σχολικών Κυλικείων

** για τις ρυθμίσεις μεταφοράς μαθητών (επανειλημμένες αποφάσεις και αιτήματα)

** για ρύθμιση θεμάτων καθαριότητας σχολικών κτιρίων (επανειλημμένες αποφάσεις και αιτήματα)

** για κάλυψη κενών διδακτικού προσωπικού Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

** για απαλλαγή των μη αιρετών Μελών Σχολικών Επιτροπών από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

** για αποτροπή κατάργησης ολοήμερου Σχολείου (νέο Ε.Α.Ε.Π. – Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγράμμα).

** για καταγραφή προβλημάτων και προβολή αιτημάτων για ζητήματα Σχολικής Στέγης στους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας (συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).

** για την αποτροπή της υποχρεωτικής ένταξης των προνηπίων στα Νηπιαγωγεία και για την ένταξη της Προσχολικής Αγωγής – Νηπιαγωγείων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

** για την, δι εγγράφου του ΥΠΕΘ, μεθόδευση της καταγραφής δεδομένων κτιριακής υποδομής σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ερήμην της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κοινωνικοπρονοιακά

** για την παράταση προθεσμίας ισχύος του ΦΕΚ ίδρυσης των πρώην Κρατικών Παιδικών Σταθμών και ΝΠΔΔ Παιδικών Σταθμών των Δήμων.

** για ενίσχυση κοινωνικοπρονοιακών προγραμμάτων.

** για την ενίσχυση και συνέχιση των προγραμμάτων «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της φτώχειας».

** για Ένταξη των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με το υφιστάμενο προσωπικό – Καταβολή χρηματοδότησης στις Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας.

** για αποκατάσταση και διασφάλιση ομαλής ροής χρηματοδότησης του Προγράμματος “Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής”.

** για χρηματοδότηση και έγκαιρη πληρωμή του προσωπικού Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

** για διασφάλιση δυναμικότητας των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

Οικονομικά ΟΤΑ

** διαμαρτυρία – κινητοποιήσεις για έκδοση ΠΝΠ μεταφοράς ταμειακών διαθεσίμων και προθεσμιακών καταθέσεων Δήμων στην ΤτΕ και αντίστοιχη επιστολη «παραγγελία» Υπουργού Εσωτερικών.

** για τις προβλέψεις των Κρατικών Προϋπολογισμών ως προς τα ετήσια έσοδα των ΟΤΑ και την εξέλιξή τους.

** για απόδοση των υπέρ ΟΤΑ οφειλόμενων ποσών από τους Κρατικούς Προϋπολογισμούς.

** για βελτίωση ρύθμισης οφειλών σε Δήμους.

** για διασφάλιση δημοτικών εσόδων από πρόστιμα Τροχαίας σε βάρος αλλοδαπών οχημάτων

** για την κατοχύρωση τελών χρήσης εδάφους και υπεδάφους (δίκτυα παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεπικοινωνιών, κ.λπ.)

** για τα αντισταθμιστικά οφέλη διέλευσης αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ

** για απαλλαγή των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων από τον φόρο εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ

** για θέσπιση μειωμένων και ειδικών (κοινωνικών) τιμολογίων από τις Εταιρείες Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος, Αερίου, κ.λπ.

** για θέσπιση μειωμένου τιμολογίου για καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και ύδρευσης ειδικά κατά τον μήνα Ιανουάριο 2017 (εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες)

** για απόσυρση διατάξεων απομείωσης των ανταποδοτικών δημοτικών τελών.

** για απόδοση στους δικαιούχους Δήμους του ποσοστού 10% επί της ειδικής εισφοράς του «Λογαριασμού Χρηματοδότησης Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών».

** για την επαναπόδοσηαφαιρεθέντων θεσμοθετημένων δημοτικών εσόδων (δικαίωμα χρήσης βοσκής).

** για μη αναδρομικότητα νέων αντικειμενικών αξιών ακινήτων ως προς τον υπολογισμό δημοτικών εσόδων και τελών.

** για συμμετοχή Δήμων σε πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπροθέσμων.

** για τις ρυθμίσεις απαλλαγής ΑΕΙ-ΤΕΙ από δημοτικά τέλη.

** για έκτακτη χρηματοδότηση ΟΤΑ προς κάλυψη αυξημένων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών αναγκών θέρμανσης και εκτεταμένων συντηρήσεων.

** για ρύθμιση ζητημάτων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων

** για αποτύπωση υποχρεώσεων ΟΤΑ από απαλλοτριώσεις κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης

Λειτουργία δήμων

** για τυποποίηση ομάδας “περιφερειακών” Δήμων.

** για τις διαδικασίες της επισκευής και συντήρησης των οχημάτων των Δήμων.

** για την συντήρηση εθνικών και επαρχιακών οδών.

** για την αντιμετώπιση προβλημάτων μεταξύ των Δήμων της χώρας και της ΔΕΗ.

** για έγκαιρο προγραμματισμό δημοτικών δράσεων.

** για συνέχιση και ολοκλήρωση χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ.

** για εξομοίωση των Δήμων με το Ελληνικό Δημόσιο σε διαδικασίες ενώπιον του Εθνικού Κτηματολογίου.

** για ρύθμιση θεμάτων πιστοποίησης Παιδικών Χαρών.

** για ρύθμιση παροχής εθελοντικού έργου στους ΟΤΑ.

** για οργάνωση υποδοχής αιτήσεων δικαιούχων Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

** για παροχή εξουσιοδοτημένης πρόσβασης για χορήγηση στοιχείων των ιδιοκτητών οχημάτων.

** για παράταση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων

** για παράταση μισθώσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Θέματα υγείας

** για ίδρυση Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

** για την οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την συμμετοχή-συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

** προσυπογραφή αιτήματος Παραγωγικών και Επιστημονικών Φορέων της Θεσσαλονίκης για την απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου “Παπαγεωργίου

** για στήριξη-χρηματοδότηση Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Λαϊκές αγορές

** για επεξεργασία και θεσμοθέτηση πλαισίου διοργάνωσης και λειτουργίας δράσης «Χωρίς Μεσάζοντες»υπό την αιγίδα και τον συντονισμό των Δήμων

** για εύρυθμη λειτουργία (τοποθέτηση χημικών τουαλετών) Λαϊκών Αγορών

** για παράταση διαδικασίας ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών

Τοπικά αιτήματα

** για απόδοση των πρώην στρατοπέδων του Π.Σ. Θεσσαλονίκης στους οικείους Δήμους.

** για καθιέρωση δρομολογίου αστικής συγκοινωνίας μεταξύ Δυτικής Θεσσαλονίκης και Νοσοκομείων «Άγιος Δημήτριος», «Γ. Γεννηματάς», «ΑΧΕΠΑ», «Ιπποκράτειο», «Θεαγένειο».

** για αντιμετώπιση ειδικών προβλήματών ιδιωτικών υδρευτικών δίκτυων (Δ. Ν. Προποντίδας)

** για την επέκταση των κοιμητήριων Δυτικής Θεσσαλονίκης.

** για την εξεύρεση ακινήτου προς ίδρυση μουσουλμανικού κοιμητηρίου.

Πολιτική προστασία

** για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στην Κεντρική Μακεδονία

** για την αντιπλημμυρική προστασία Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσ/νίκης

Αδέσποτα – ζώα συντροφιάς

** για την βελτίωση θεσμικού πλαισίου διαχείρισης αδέσποτων ζώων

** για εφαρμογή ηλεκτρονικής σήμανσης και καταχώρησης στη βάση δεδομένων των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς

Τηλεοπτική κάλυψη

** για άμεση άρση των κενών στην τηλεοπτική κάλυψη της Κεντρικής Μακεδονίας

** για ενίσχυση και ενδυνάμωση της ΕΡΤ 3

** για διατήρηση μορφής Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης

Ενίσχυση Υπηρεσιών

** για ενίσχυση  Αστυνομικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης.

** για ανάκληση μείωσης Πυροσβεστικής Δύναμης Θεσσαλονίκης.

Άλλα αιτήματα, προτάσεις, ψηφίσματα, ενέργειες

** ψήφισμα για άρθρο (τ.) Υπουργού Παιδείας, κ. Ν. Φίλη σχετικά με τη Γενοκτονία των Ποντίων

** υποστήριξη Πρότασης Δήμου Παιονίας για Προβολή της Υποψηφιότητας του Ανώνυμου Έλληνα για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

** υποστήριξη πρότασης για την Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού.

** συμπαράσταση σε αιτήματα Δήμου Αμφίπολης.

** για κατάργηση του επιβληθέντος ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί.

** αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού της ΠΕΔΚΜ

** συμμετοχή της ΠΕΔΚΜ στην Πρόσκληση του Προγράμματος Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία και Ελλάδα – ΠΓΔΜ

Καταστατική θέση αιρετών

** έκφραση συμπαράστασης προς Δημοτικούς Συμβούλους-Μέλη Ο.Ε. Δήμου Θεσσαλονίκης

** αποδοκιμασία χαρακτηρισμών σε βάρος αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

** πρόταση για διευκρίνιση και διόρθωση διάταξης άρθρου 20 § 2 του Ν. 4387/2016 περί απόκτησης δραστηριότητας συνταξιούχων σε φορείς της γενικής κυβέρνησης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΚΡΙΤΙΚΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ

** για το Νομοσχέδιο για την ανακύκλωση

** για την ΚΥΑ παραχώρησης χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης κ.λ.π. στους ΟΤΑ α' βαθμού.

** για την ΚΥΑ διαχείρισης των βοσκοτόπων

** για το Ν. 4336/14.8.2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και Ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» – Παρατηρήσεις και Προτάσεις

** για το Προσχέδιο Νόμου του ΥΠΕΣ περί Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ κ.λπ., όπως στην πορεία (επανα)διαμορφώθηκε.

** για το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (συγκρότηση επιτροπών,  δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης).

** για Σχέδιο Νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (αρμοδιότητα αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λ.π.).

** για την εξειδίκευση και προσαρμογή του Ν.4369/2016 στους Δήμους.

** για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

** για τις οικονομικές επιπτώσεις στην Αυτοδιοίκηση του Ν. 4472/2017.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

στον κ. Τριαντάφυλλο Ηλιάδη (ζωγραφική με το στόμα)

στον κ. Νικόλαο Παπαγεωργίου (μεγάλο ευεργέτη του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου)

στον κ. Λεωνίδα Παπαγεωργίου (μεγάλο ευεργέτη του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου)

στον κ. Διαμαντή Μασούτη (δωρητή εξοπλισμού Κέντρων Υγείας στην Κεντρική Μακεδονία)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΠΡΟΒΟΛΩΝ

** Έκθεση Ζωγραφικής του Τριαντάφυλλου Ηλιάδη («ζωγραφική με το στόμα», Βέροια, 11-15 Απρ. 2016, – συνδιοργάνωση με Δήμο Βέροιας και ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας).

** Έκθεση Ζωγραφικής του Τριαντάφυλλου Ηλιάδη («ζωγραφική με το στόμα», Σέρρες, 20-24 Φεβ. 2016, – συνδιοργάνωση με Δήμο Σερρών και ΔΗΠΕΘΕ Σερρών).

** Έκθεση Ζωγραφικής του Τριαντάφυλλου Ηλιάδη («ζωγραφική με το στόμα», Γραφεία ΠΕΔΚΜ, 18-22 Ιαν. 2016).

Παρουσίαση – Προβολή Ντοκιμαντέρ «Μούσα Πολύτροπος»(Σέρρες, 23-02-2016).

Παρουσίαση – Προβολή Ντοκιμαντέρ «Μούσα Πολύτροπος» (Βέροια, 12-04-2016).

Παρουσίαση – Προβολή Ντοκιμαντέρ «Μούσα Πολύτροπος» (ΗELEXPO, 15/11/2015).

Παρουσίαση – Προβολή Ντοκιμαντέρ «Μούσα Πολύτροπος» (Διεθνές Πανεπιστήμιο, 08/04/2016).

** δωρεάν διάθεση του οπτικού ψηφιακού δίσκου «Μούσα Πολύτροπος» (συμπαραγωγή ΠΕΔΚΜ-«Διάζωμα») σε όλα τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας, σε Βιβλιοθήκες, κ.λπ.

** υποστήριξη της Έκθεσης του Ε. Βαρλάμη «Ο Απόστολος Παύλος σήμερα» (Θεσσαλονίκη, Μάι-Σεπ. 2016, – διοργάνωση «Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας»).

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΑΙΤΗΜΑΤΑ για μείζονα θέματα Κεντρικής Μακεδονίας

** Προσφυγικό / Αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από το νέο κύμα προσφυγικής και μεταναστευτικής ροής στη χώρα / Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο σε διαμερίσματα

** Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης.

** Παρατασιούχοι.

** Αστικές Συγκοινωνίες (ΟΑΣΘ).

** ΕΥΑΘ (διαμαρτυρία για ένταξη στο Υπερταμείο).

** ΟΠΑΠ (λειτουργία πρακτορείων με παιγνιομηχανήματα).

** Δασικοί Χάρτες.

** Διόδια Εγνατίας Οδού (κοινή πρωτοβουλία 4 ΠΕΔ Βόρειας Ελλάδας)

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ

** Πρόεδρος ΕλΣυν κ. Ν. Αγγελάρας (05-04-2015).

** Πρόεδρος ΝΔ κ. Κ. Μητσοτάκης (16-09-2016).

** Υπουργός κ. Γ. Μουζάλας (25/05/2017 κοινή επίσκεψη με Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες)

** Υπουργός κ. Χ. Σπίρτζης (08-05-2017, για τις Αστικές Συγκοινωνίες).

** Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Ρ. Αντωνοπούλου (29-06-2016, για Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας).

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

έτους 2016

** (α) Έρευνα αναγκών επιμόρφωσης-εκπαίδευσης του προσωπικού των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας,

** (β) Λειτουργία ηλεκτρονικής δέσμης συνεργασίας,

** (γ) Επιμόρφωση στελεχών Διευθύνσεων και Δομών Κοινωνικής Πολιτικής των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας,

** (δ) Επιμόρφωση στελεχών Διευθύνσεων Προγραμματισμού των Δήμων σε θέματα Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Πηγών,

** (ε) Ενημερωτική Συνάντηση Νομικών Συμβούλων των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας  «Τρέχοντα Νομικά Ζητήματα που αφορούν στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Θεσσαλονίκη, 10-06-2016).

έτους 2017 [υλοποίηση στο β΄ εξάμηνο]

** (α)συνεχιζόμενη επιμόρφωση για το προσωπικό των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας

(i)- των Κοινωνικοπρονοιακών Υπηρεσιών και Δομών,

(ii)- των αρμόδιων για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δημοτικών υπηρεσιών,

** (β) επιμόρφωση στελεχών των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας σε θέματα

(i)- Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών,

(ii)- Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού,

(iii)- Πολιτικής Προστασίας