13
Δεκ
2018
ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΩΣ ΤΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ

«Τα πρώτα βήματα για την εκπόνηση μελέτης για το σχεδιασμό του νέου παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης έγιναν μετά τη σχετική έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό η μελέτη για το σχεδιασμό του νέου παραλιακού μετώπου από το Καλοχώρι δυτικά έως το Αγγελοχώρι ανατολικά θα είναι έτοιμη σε έξι μήνες.Σχετικό άρθρο από τον "Τύπο της Θεσσαλονίκης".