05
Οκτ
2018
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Κ.Μ. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Συνεδρίαση του Δ.Σ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 στις 13.00 μ.μ

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης ο ΟΑΣΘ και η εκχώρηση συγκοινωνιακών γραμμών, η μεταβίβαση ακινήτων στο Υπερταμείο και οι προσφυγικές ροές, – μεταφορά προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 στις 13.00 μ.μ στα γραφεία της, επί της οδού 26ηςΟκτωβρίου 43.

Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση είναι: η μεταβίβαση ακινήτων στην “Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε”, άμεσα θυγατρική της “Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) α.ε.”- Υπερταμείο, το μείζον ζήτημα που έχει ανακύψει στον ΟΑΣΘ, μετά την πρόσφατη τροπολογία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για εκχώρηση συγκοινωνιακών γραμμών, καθώς και οι προσφυγικές ροές, – μεταφορά προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Επίσης, στη διάρκεια της συνεδρίασης τα μέλη του Δ.Σ της ΠΕΔ-ΚΜ θα συζητήσουν για την αναθεώρηση του σχεδιασμού και του τρόπου αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, το αίτημα των ΟΤΑ για διατήρηση του προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών τους, την πρόταση Δήμου Ηράκλειας Σερρών για επανεξέταση κριτηρίων εξισωτικών αποζημιώσεων, ενώ θα κατατεθεί προς έγκριση το αίτημα ψήφισης διάταξης για τον μεταξύ των ΟΤΑ δανεισμό καυσίμων.

Ημερήσια Διάταξη

Αναλυτικά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

 1. Επικύρωση πρακτικών συνεδρίασης 11/2018.
 2. Παρουσίαση δικτύου εξωτερικών συνεργατών ΕΕΤΑΑ για έργα ΥΠΕΠΕΡΑΑ.
 3. Μεταβίβαση ακινήτων στην “Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) α.ε.”, άμεσα θυγατρική της “Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) α.ε.”- Υπερταμείο.
 4. Προσφυγικές ροές, – μεταφορά προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 5. ΟΑΣΘ, – εκχώρηση συγκοινωνιακών γραμμών.
 6. Συζήτηση για την αναθεώρηση του σχεδιασμού και του τρόπου αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.
 7. Αίτημα για διατήρηση του προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των ΟΤΑ.
 8. Πρόταση Δήμου Ηράκλειας για επανεξέταση κριτηρίων εξισωτικών αποζημιώσεων.
 9. Αίτημα ψήφισης διάταξης για τον μεταξύ των ΟΤΑ δανεισμό καυσίμων (έγκριση).
 10. Επιθεώρηση επαναπιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας ΠΕΔΚΜ.
 11. Έναρξη του προγράμματος Smart Rural από ΠΕΔΚΜ.
 12. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (4/9/2018) (έγκριση).
 13. Υπόδειξη εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ» προϋπολογισμού 10.815.570 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη.(έγκριση)
 14. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή καθορισμού λατομικών περιοχών Πέλλας.
 15. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Γ.Σ. (24-9-2018) και στο Δ.Σ. του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Marketing Ν. Θεσσαλονίκης (έγκριση).
 16. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διαγωνισμού για έργα που αφορούν τον ΟΣΕ και εκτελούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προϋπολογισμού που υπερβαίνει το 1.000.000 € για το έτος 2018. (έγκριση)
 17. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παιδικών Χαρών Ν. Ημαθίας.
 18. Ορισμός εκπροσώπου ΠΕΔΚΜ στην Τακτική ΓΣ της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ α.ε.» και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (12/10/18). έγκριση
 19. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παιδικών Χαρών ΠΕ Κιλκίς.
 20. Αντικατάσταση τακτικού εκπροσώπου κ. Σαμλίδη Μιχαήλ, Δημοτικού Συμβούλου Έδεσσας στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών Νομού Πέλλας λόγω παραίτησης του από την Επιτροπή.
 21. Τροποποίηση π/σμού έτους 2018.
 22. Δέσμευση πιστώσεων.
 23. Αναδιάρθρωση προγράμματος επιμορφωτικών δράσεων ΠΕΔΚΜ 2018-2019.
 24. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.