02
Ιούλ
2018
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. 5/772018

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας στις 5 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 43, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

01.- Επικύρωση πρακτικών συνεδρίασης 7/2018 και 8/2018 .

02.- Διαχείριση Προσφυγικής Κρίσης.

03.- Ν. 4549/2018 “Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις” (Α΄105).

04.- Συμμετοχή ΠΕΔΚΜ στην “Διαπεριφερειακή Συμμαχία νέων για τη δημιουργία ενεργών Ρομά πολιτών”.

05.- Διόδια Εγνατίας Οδού.

06.- Αίτηση κ. Π. Κοκονόζη για απόσπασή του στην ΠΕΔΚΜ.

07.- Ορισμός 1 τακτικού & 1 αναπληρωτή εκπροσώπου ΠΕΔΚΜ στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων.

08.- Ορισμός 1 τακτικού & 1 αναπληρωτή εκπροσώπου ΠΕΔΚΜ στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών Νομού Χαλκιδικής.

09.- Ορισμός 1 τακτικού & 1 αναπληρωτή εκπροσώπου ΠΕΔΚΜ στην Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου “Ασφαλτοστρώσεις Οδών 2018” Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

10.-  Υπόδειξη τεσσάρων εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Λιμενικής Επιτροπής Ν. Πιερίας.

11. – Ενημέρωση-Ανακοινώσεις.-